Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti srednje tveganje in svoje naložbe ne nameravajo unovčiti v obdobju krajšem od treh let.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
23. 5. 2014
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
TRR sklada
SI56 1010 0005 7468 615

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
več kot 3 leta
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
FT QUANT - mešani fleksibilni globalni sklad 117,6100 EUR 20. 6. 2024 -0,02 4,69 -9,64 2,14

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 5,00 %

Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
Do treh prehodov letno se stroški prehoda ne zaračunajo.
Upravljalska provizija
1,5 %
Celotni stroški
3,10%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
100 EUR

FT QUANT je opredeljen kot mešani fleksibilni globalni sklad in je odlična rešitev za vse, ki pričakujejo nižjo stopnjo tveganja. Odlično uravnoteži tveganje celotnega portfelja, saj pomaga dosegati stabilne dolgoročne donose, brez občutnih padcev. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti srednje tveganje in svoje naložbe ne nameravajo unovčiti v obdobju krajšem od treh let.

Naložbena politika

Podsklad ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente, ter denarju oziroma denarnih ustreznikih, brez osredotočanja na posamezno regijo ali panogo.

Naložbeni cilji

Temeljni naložbeni cilj upravljanja sredstev podsklada je doseganje donosa vrednosti vloženih sredstev vlagateljev ob zmernem tveganju in ob ustrezni razpršenosti naložb, primarno iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti.

Naložbeni cilj se bo dosegal z aktivnim načinom upravljanja premoženja podsklada