Cilj podsklada je doseči stabilen skupni donos na območju Evrope.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
1. 10. 2004
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
srednja
Priporočena doba vlaganja
najmanj 3 leta
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Amundi Funds Euro Inflation Bond 148,6600 EUR 2019-07-22 0,96 3,50 -2,86 1,54

10 Najpomembnejših naložb

FRANCE OAT 2.25% 25Jul20: 11,14%
FRANCE OAT 1.6% 25Jul15: 8,76%
ITALIAN REPUB BTPS 2.1% 15Sep17: 7,95%
FRANCE OAT 0.25% 25Jul18: 7,48%
GERMANY 1.75% 15Apr20: 6,55%
FRANCE OAT 3.15% 25Jul32: 6,39%
ITALIAN REPUB BTPS 2.1% 15Sep16: 5,85%
ITALIAN REPUB BTPS 2.35% 15Sep19: 5,58%
ITALIAN REPUB BTPS 2.15% 15Sep14: 4,93%
UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov17: 4,70%

Stroški sklada

Vstopna provizija

3,00%

Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2

Naložbeni cilj

 

Cilj podsklada je doseči stabilen skupni donos s kombinacijo povečanja donosa na kapital in prihodka. Obvezniški podskladi, ki vlagajo v državne obveznice, si predvsem prizadevajo, da bi z naložbami v visokokakovostne vrednostne papirje z nespremenljivo obrestno mero vlagateljem zagotovili skupni donos, ki bi bil vsaj enak donosu ustreznih vladnih obvezniških trgov, v katere podskladi vlagajo.

Naložbena struktura

 

Cilj podsklada je doseči srednjeročno kapitalsko rast s tem, da najmanj dve tretjini sredstev vloži v izbor obveznic, indeksiranih z evropsko inflacijo in/ali inflacijo v kateri koli drugi državi članici evroobmočja, ki jih izda ali zanje jamči:

 

–    katera od držav članic EU ali druga javna ustanova ali

–    zasebna organizacija iz katere od držav članic EU (ki ima najmanj oceno AA).

 

Najmanj dve tretjini sredstev podsklada je treba vložiti v obveznice, izdane v evrih v evroobmočju.