Starši so na začetku vsakega šolskega leta zbombardirani z zavarovalnimi ponudbami za nezgodo zavarovanje otrok. V poplavi nezgodnih zavarovanj se je težko odločiti katero zavarovanje za otroka izbrati in težko je vedeti katero zavarovanje je najustreznejše.

 

Zmotno je razmišljanje staršev, da otroka zavarujejo za dnevne odškodnine in za bolnišnična nadomestila. Ta kritja so pomembna pri odraslih osebah, ki ustvarjajo redne mesečne prihodke. Z dnevnim nadomestilom bi se naj kril izpad mesečnega dohodka v primeru bolniških odsotnosti z dela. Z dnevnim nadomestilom pokrijemo razliko med plačo in bolniškim nadomestilom. To pa pri otroku ne igra pomembne vloge, saj ne ustvarjajo dohodkov. Torej se mi ne zdi pomembno, da otroke zavarujemo za dnevne odškodnine, bolnišnična nadomestila, saj otrok ne ustvarja lastnega dohodka, katerega bi naj z temi odškodninami pokril v primeru bolniške odsotnosti (kot zaposlen ali podjetnik). Zdravstvo, medicina, pregledi, zdraviliško zdravljenje pa je za otroke plačano preko staršev oz zdravstvenega zavarovanja, zato ne vidim smisla, da zavarovanje krije dnevne odškodnine ali nadomestila za zlome, izpahe.

 

Otroke do 14. leta starosti ne moremo zavarovati za primer smrti. Če pa je vaš otrok že dopolnil 14 let, ga nemudoma zavarujte tudi za primer smrti. Pri izbiri zavarovanja za smrt je pomembno, da ni v zavarovanju zajeta samo nezgodna smrt, ampak tudi naravna oz. kakršnakoli smrt. Naravna smrt zaradi bolezni pa seveda zavarovanje podraži. Sicer je nehvaležno razmišljati o smrti otrok, a če nastopi smrtni primer, se je smiselno zavarovati za pogrebne stroške, ki še zdaleč niso nizki.

 

Najbolj pomembno pri nezgodnih zavarovanjih za otroke je najpomembnejše zavarovanje za invalidnost. Zavarovanje mora zagotoviti dovolj visoko kritje za invalidnost. Če nastopi invalidnost, lahko stroški narastejo tudi do 100.000 EUR. Samo pomislimo na stroške prenove in prilagoditve stanovanja ali hiše, na medicinske pripomočke ter vso rehabilitacijo po nesreči. Ti stroški so astronomsko visoki. Zavarovanje je primerno, če zagotavlja kritje za 100% invalidnost vsaj 100.000 EUR. Če bi nastopila nižja stopnja invalidnost od 50% stopnje, se izplača iz zavarovanja sorazmerni delež od zavarovalne vsote za invalidnost.

Tudi če je vaš otrok športnik in aktivno trenira, je najpomembneje, da ga dobro zavarujete za invalidnost.

 

 

Najbolj pogoste napake staršev pri sklepanju nezgodnega zavarovanja za otroke

 

  • Starši se pri izbiranju zavarovanj pretežno osredotočajo na dnevne odškodnine, kar je skregano z logiko. Zakaj bi naj otrok dobil 10 EUR dnevne odškodnine, če si zlomi roko? Ne vidim razloga. Če pa se zgodi hujša poškodba in trajna nezmogljivost roke ali noge, je pa smiselno, da se izplača odškodnina iz naslova invalidnosti.

 

  •  Običajno se starši osredotočajo in izhajajo iz premije, ki jo bodo morali plačati za določeno zavarovanje. Šele nato pa pogledajo kaj za to premijo dobijo. To je napačno. Izhodišče za odločitve morajo biti prava kritja in dovolj visoke zavarovalne vsote, nato pa poiščemo primerno ceno med ponudniki.

 

 

Več o tem najdete v reviji Moje finance. Preberite več…

 

 

 

Zavarovanje
eIZRAČUN

VARČEVANJE ZA OTROKA

Izračunaj
eNAROČILO

Želim super načrt za otroka

Naroči