Soglašam in brezpogojno izjavljam, da FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o. obdeluje in uporablja moje podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec za nakup KNJIGE (v nadaljevanju: podatki) za namen izvedbe prodaje/nakupa knjige, katero je uporabnik/kupec naročil. Z navedbo podatkov dovoljujem uporabo le-teh za namene prodaje KNJIGE in pošiljanja KNJIGE po PTT.

Podatke po poslani KNJIGI po PTT se podatki ne uporabljajo in ne obdelujejo več.
Izjavljam, da sem seznanjen in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oz. uporablja samo družba Finančna hiša naložbe d.o.o.
Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim ter sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcu in uporabniku mojih osebnih podatkov:
Finančna hiša naložbe d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 Maribor, ki jo zastopa David Fister, davčna številka SI83517405, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Mariboru, matična št: 7033885000.

eIZRAČUN

Izračun pokojnine

Izračunaj
eNAROČILO

Želim pokojninski načrt

Naroči
KNJIGA Postani kreator svojih financ!

Postani kreator svojih financ!

Oplemenitite svoje finančno znanje na zabaven in enostaven način! Povečajte svoje prihodke!


VEČ O KNJIGI