Triglav Zeleni sredstva investira v delnice podjetij, ki so med vodilnimi na področju družbene odgovornosti znotraj svoje panoge. Prava izbira za vse, ki želite del svojih privarčevanih sredstev investirati v bolj zeleno socialno in družbeno okolje, potrošniške navade, življenjski slog … Postanite del tega gibanja tudi skozi naložbo!

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
14. 11. 2016
Upravljalec premoženja
Vid Pajič
TRR sklada
SI56 0510 0801 5586 922

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Upravljalčeva ocena tveganja
6/7
Priporočena doba vlaganja
več kot 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Zeleni 11,9000 EUR 25. 9. 2023 -0,13 -2,12 7,81 18,03

Stroški sklada

Vstopna provizija

max 3%

 • glede na višino vplačila:
 • pod 10.000,00 EUR: 3,00%
 • od 10.000,00 EUR do pod 30.000,00 EUR: 2,50%
 • od 30.000,00 EUR do pod 50.000,00 EUR: 2,00%
 • od 50.000,00 EUR do pod 70.000,00 EUR: 1,50%
 • od 70.000,00 EUR do pod 100.000,00 EUR: 1,00%
 • od 100.000,00 EUR in več : 0%
Izstopna provizija

0%

Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
2,5%
Celotni stroški
2,64%

Nakup in prodaja

Obračun
01:00
Triglav Zeleni se uvršča med globalne delniške sklade, ki svoje naložbe išče pretežno na razvitih trgih. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend.
Triglav Zeleni je delniški sklad družbeno odgovornih podjetij, ki izkazujejo visoko stopnjo odgovornosti na področjih okoljevarstva, sociale in vodenja podjetja.

 

Triglav Zeleni se uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem, spremembami zakonodaje in trendi na področju družbeno odgovornega ravnanja ter razmerami na svetovnih razvitih kapitalskih trgih.
Sklad je namenjen vlagateljem, ki:
 • želite dosegati višje donose v družbeno ogovornih naložbah.
 • želite sprejemati višje naložbeno tveganje.
 • vas zanima dolgoročno varčevanje za obdobje, ki je daljše od 5 let.
      Naložbe so usmerjene v družbeno odgovorna podjetja, ki izkazujejo visoko stopnjo odgovornosti na področjih okoljevarstva, sociale in vodenja podjetja.
 • Pomen družbene odgovornosti narašča in s tem tudi zahteve potrošnikov po družbeno odgovornem obnašanju podjetij. Družbeno odgovornost v vedno večji meri zahtevajo tudi veliki institucionalni vlagatelji, kar prispeva k selitvi kapitala v družbeno odgovorne naložbe.
 • Ker se spreminja socialno, družbeno okolje, potrošniške navade, življenjski slog, zakonodaja – postanite del tega tudi skozi naložbo!
 Politika sklada

 

Osrednja pozornost naložbene politike delniškega družbeno odgovornega sklada Triglav Zeleni je iskanje naložb podjetji, ki izpolnjujejo kriterije družbene odgovornosti, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na družbeno odgovorna podjetja razvitih trgov, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo.
Investirana sredstva bodo globalno razpršena med razvite trge.
Zaradi svoje zmerno agresivne naložbene politike je Triglav Zeleni namenjen vlagateljem z dolgoročnejšim naložbenim horizontom, 5 let ali več, in višjo toleranco do tveganja.