Sredstva nalaga pretežno v delnice podjetij iz sektorja zdravstvo.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
5. 9. 2011
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
PriceWaterhouseCoopers d.d.
TRR sklada
SI56 0510 0801 3306 840

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Zdravje in farmacija 24,7100 EUR 2019-07-22 -0,04 6,94 10,98 46,22

10 Najpomembnejših naložb

ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR INDEX FUND: 8,28%
PFIZER INC: 5,83%
NOVARTIS AG-REG.SHS: 4,66%
ROCHE HOLDING AG: 4,30%
JOHNSON & JOHNSON: 4,12%
MERCK & CO INC/NJ: 3,49%
MEDTRONIC INC: 3,39%
ISHARES DOW JONES US HEALTHCARE: 3,07%
HOSPIRA INC: 2,94%
GLAXOSMITHKLINE PLC: 2,77%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 4,00%
glede na višino vplačila:

 • do 9.999,99 EUR: 4,00%
 • od 10.000,00 EUR do 29.999,99 EUR: 3,50%
 • od 30.000,00 EUR do 49.999,99 EUR: 3,00%
 • od 50.000,00 EUR do 69.999,99 EUR: 2,50%
 • od 70.000,00 EUR do 99.999,99 EUR: 2,00%
 • od 100.000,00 EUR do 199.999,99 EUR: 1,50%
 • od 200.000,00 EUR do 999.999,99 EUR: 0,50%
 • nad 1.000.000,00 EUR: 0,00%
Izstopna provizija

0,00 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni ena točka + vstopni stroški (provizija)
nadaljni ena točka
Obračun
nakupa do 1:00 T
prodaje do 1:00 T

Triglav Zdravje in farmacija je sektorski delniški sklad. Sredstva nalaga pretežno v delnice podjetij iz sektorja zdravstvo. V okviru sektorja zdravstvo so v portfelju sklada zastopane predvsem naslednje industrijske panoge: farmacija, biotehnologija in sorodne znanosti, zdravstvena oprema in storitve, prodaja zdravil, upravljanje zdravstvenih ustanov ter raziskave in razvoj na področju farmacije oziroma medicine, diagnostike in biokemije.

 

Triglav Zdravje in farmacija se po tveganosti uvršča med višje tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnimi tržnimi in gospodarskimi razmerami na kapitalskih trgih, dodatno pa s specifičnimi tveganji sektorja zdravstva. Sklad je zato primerna oblika investiranja za vlagatelje, ki so pripravljeni prevzemati zmerna in višja naložbena tveganja. Naložbo priporočamo kot dolgoročno obliko varčevanja za obdobje,ki je daljše od 5 let.

 

Sklad je namenjen tistim vlagateljem, ki:

 • želijo del svojega premoženja plemenititi v izbranem gospodarskem sektorju, ki glede na globalne trende obeta relativno stabilno rast na srednji in daljši rok;
 • že imajo izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih;
 • so pripravljeni varčevati dolgoročno;
 • jim njihov premoženjski položaj dopušča prevzemanje zmernih do višjih naložbenih tveganj.


Sklad Triglav Zdravje in farmacija priporočamo kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade Triglav Sklad