Triglav Tehnologija sredstva investira v delnice, usmerjene v sektor Informacijske tehnologije. Poleg sektorja informacijske tehnologije nalaga tudi v sorodne panoge, katerih poslovanje temelji na uporabi informacijske tehnologije, kot na primer: videoigre, socialni mediji, internet, internetna prodaja ipd.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
21. 5. 2020
Upravljalec premoženja
Sašo Ivanović
TRR sklada
SI56 0510 0801 6822 411

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
več kot 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Tehnologija 12,8900 EUR 25. 9. 2023 0,37 21,90 22,01 0,00

Stroški sklada

Vstopna provizija

max 3%

 • glede na višino vplačila:
 • pod 10.000,00 EUR: 3,00%
 • od 10.000,00 EUR do pod 30.000,00 EUR: 2,50%
 • od 30.000,00 EUR do pod 50.000,00 EUR: 2,00%
 • od 50.000,00 EUR do pod 70.000,00 EUR: 1,50%
 • od 70.000,00 EUR do pod 100.000,00 EUR: 1,00%
 • od 100.000,00 EUR in več : 0%
Izstopna provizija

0%

Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
2,5%
Celotni stroški
2,75%

Nakup in prodaja

Obračun
01:00
Triglav Tehnologija sredstva investira v delnice, usmerjene v sektor Informacijske tehnologije. Poleg sektorja informacijske tehnologije nalaga tudi v sorodne panoge, katerih poslovanje temelji na uporabi informacijske tehnologije, kot na primer: videoigre, socialni mediji, internet, internetna prodaja ipd.

 

Sklad Triglav Tehnologija glede na vrsto naložb uvrščamo med delniške sklade sektorja Informacijska tehnologija ter sorodnih panog iz sektorjev potrošnih dobrin in komunikacijskih storitev. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend.

 

Triglav Tehnologija se uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih razvitih kapitalskih trgih predvsem v sektorju tehnologije.

 

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:
 • želite dosegati visoke donosov primerjani s klasičnimi oblikami varčevanja.
 • ste pripravljeni z višjo toleranco sprejemati naložbeno tveganje.
 • imate dolgoročnejši naložbeni horizont.
 • Vas zanima dolgoročno varčevanje za obdobje, ki je daljše od 5 let.