Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
18. 5. 2006
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
PriceWaterhouseCoopers d.d.
TRR sklada
SI56 0510 0801 2115 971

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Svetovni razviti trgi 7,0300 EUR 2019-07-22 0,31 4,34 22,71 43,29

10 Najpomembnejših naložb

Ime naložbe Delež v %
APPLE COMPUTER INC: 3,43%
EXXON MOBIL CORP: 2,66%
ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX FUND: 2,35%
HSBC HOLDINGS PLC: 1,91%
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND: 1,79%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS: 1,73%
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR: 1,73%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD: 1,33%
LOEWS CORP: 1,30%
OMNICOM GROUP INC: 1,28%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%
glede na višino vplačila:

 • do 9.999,99 EUR: 3,00%
 • od 10.000,00 EUR do 29.999,99 EUR: 2,75%
 • od 30.000,00 EUR do 49.999,99 EUR: 2,50%
 • od 50.000,00 EUR do 69.999,99 EUR: 2,25%
 • od 70.000,00 EUR do 99.999,99 EUR: 2,00%
 • od 100.000,00 EUR do 199.999,99 EUR: 1,50%
 • od 200.000,00 EUR do 999.999,99 EUR: 0,50%
 • nad 1.000.000,00 EUR: 0,00%
Izstopna provizija

Ni izstopnih stroškov

Provizija ob prestopu
Stroški prehoda iz enega podsklada v drug podsklad krovnega sklada Triglav vzajemni skladi znašajo 0,50% od vrednosti prenašanih sredstev.
Upravljalska provizija
2,50%
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
2,79%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

Opis sklada

Triglav Svetovni razviti trgi je globalni delniški sklad, katerega osnovni cilj je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja z naložbami v vrednostne papirje največjih svetovnih podjetij. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij in investicijske sklade, ki imajo sedež na razvitih kapitalskih trgih Severne Amerike, Evrope, Azije in Pacifika.

Tveganost naložb

Triglav Svetovni razviti trgi se po tveganosti uvršča med višje tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani predvsem s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih trgih vrednostnih papirjev. Sklad je zato primerna oblika investiranja za tiste vlagatelje, ki iščejo stabilno naložbo in pri investiranju težijo k razpršenosti naložbenih tveganj. Naložbo priporočamo kot dolgoročno obliko varčevanja za obdobje, ki je daljše od 5 let.

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen predvsem tistim vlagateljem, ki:

 • še nimajo izkušenj z varčevanjem v vzajemnih skladih;
 • želijo del svojega premoženja investirati v vzajemni sklad, ki predstavlja osnovo vsakega naložbenega portfelja;
 • pri svojem investiranju zasledujejo stabilnost naložbe in razpršenost naložbenih tveganj;
 • so pripravljeni varčevati dolgoročno;
 • nimajo časa slediti gibanjem na svetovnih kapitalskih trgih, vendar želijo z relativno nizkimi stroški svoje premoženje razpršiti v največja svetovna podjetja.


Sklad Triglav Svetovni razviti trgi priporočamo kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade Triglav Skladi