Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
30. 5. 1998
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
KPMG Slovenija d.o.o.
TRR sklada
SI56 0510 0801 0450 772

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
8. 6. 2005
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Steber Global 23,8300 EUR 2019-07-22 0,20 6,24 24,41 34,32

10 Najpomembnejših naložb

Ime naložbe Delež v %
KRKA D.D. NOVO MESTO: 6,12%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.: 3,59%
HELIOS DOMŽALE: 3,38%
SIEMENS AG: 1,99%
BASF SE: 1,94%
SAP AG: 1,78%
SPDR S & P 500 ETF TRUST: 1,75%
ABANKA D.D.: 1,61%
ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN: 1,59%
PETROL D.D.: 1,54%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%
glede na višino vplačila:

 • do 9.999,99 EUR: 3,00%
 • od 10.000,00 EUR do 29.999,99 EUR: 2,75%
 • od 30.000,00 EUR do 49.999,99 EUR: 2,50%
 • od 50.000,00 EUR do 69.999,99 EUR: 2,25%
 • od 70.000,00 EUR do 99.999,99 EUR: 2,00%
 • od 100.000,00 EUR do 199.999,99 EUR: 1,50%
 • od 200.000,00 EUR do 999.999,99 EUR: 0,50%
 • nad 1.000.000,00 EUR: 0,00%
Izstopna provizija

Ni izstopnih stroškov

Provizija ob prestopu
Stroški prehoda iz enega podsklada v drug podsklad krovnega sklada Triglav vzajemni skladi znašajo 0,50% od vrednosti prenašanih sredstev.
Upravljalska provizija
2,00%
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
2,07%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

Opis sklada

Triglav Steber Global je največji slovenski vzajemni sklad. Glede na usmerjenost naložb ga uvrščamo med svetovne delniške sklade, katerega osnovni cilj je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe sklada so globalno usmerjene v najbolj prepoznavna svetovna podjetja, ki so kapitalsko močna, visoko likvidna in za katere lahko v prihodnosti pričakujemo solidno rast.

Tveganost naložb

Triglav Steber Global se po tveganosti uvršča med višje tvegane vzajemne sklade. Globalna razpršitev naložb sklada z vidika domačega vlagatelja kljub vsemu pomeni, da na gibanje vrednosti enot sklada, poleg tečajev delnic, vplivajo tudi valutna nihanja na ciljnih trgih. Sklad Triglav Steber Global je zato primerna oblika investiranja za tiste vlagatelje, ki so pripravljeni prevzemati večja naložbena tveganja. Naložbo priporočamo vlagateljem, ki lahko varčujejo dolgoročno, za obdobje daljše od 5 let.

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen predvsem tistim vlagateljem, ki:

 • dajejo prednost razpršitvi premoženja in s tem tveganj po vseh svetovnih regijah, z manjšim deležem naložb v Sloveniji;
 • želijo del svojega premoženja investirati v delnice svetovnih družb z veliko ali srednje veliko tržno kapitalizacijo, z izgrajeno strategijo razvoja, visoko likvidnostjo in s potencialom dolgoročne rasti;
 • pri svojem investiranju zasledujejo naložbe s potencialno višjo donosnostjo, vendar obenem sprejemajo tudi večje tveganje, povezano z višjo nihajnostjo naložb;
 • jim premoženjsko stanje dopušča sprejemanje višjih naložbenih tveganj;
 • so pripravljeni varčevati dolgoročno (npr. varčevanje za dodatno pokojnino, stanovanjsko varčevanje, dolgoročno varčevanje za nakupe dobrin večjih vrednosti, varčevanje za potrebe otrok …).

Sklad Triglav Steber Global priporočamo tudi kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade Triglav Skladi.