Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
18. 5. 2006
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
PriceWaterhouseCoopers d.d.
TRR sklada
SI56 0510 0801 2115 389

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
1. 6. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Severna Amerika 8,3600 EUR 2019-07-18 0,33 9,30 33,27 74,92

10 Najpomembnejših naložb

Ime naložbe Delež v %
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND: 3,46%
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND: 3,10%
APPLE COMPUTER INC: 2,71%
EXXON MOBIL CORP: 2,37%
IBM: 2,08%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS: 1,80%
ATANDT INC: 1,76%
PFIZER INC: 1,60%
CHEVRON CORP: 1,60%
JOHNSON AND JOHNSON: 1,59%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%
glede na višino vplačila:

 • do 9.999,99 EUR: 3,00%
 • od 10.000,00 EUR do 29.999,99 EUR: 2,75%
 • od 30.000,00 EUR do 49.999,99 EUR: 2,50%
 • od 50.000,00 EUR do 69.999,99 EUR: 2,25%
 • od 70.000,00 EUR do 99.999,99 EUR: 2,00%
 • od 100.000,00 EUR do 199.999,99 EUR: 1,50%
 • od 200.000,00 EUR do 999.999,99 EUR: 0,50%
 • nad 1.000.000,00 EUR: 0,00%
Izstopna provizija

Ni izstopnih stroškov

Provizija ob prestopu
Stroški prehoda iz enega podsklada v drug podsklad krovnega sklada Triglav vzajemni skladi znašajo 0,50% od vrednosti prenašanih sredstev.
Upravljalska provizija
2,50%
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
2,74%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

Opis sklada

Triglav Severna Amerika je delniški sklad, katerega osnovni cilj je doseganje dolgoročne rasti z naložbami v delnice podjetij in investicijske sklade s sedežem na razvitih kapitalskih trgih Severne Amerike. Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice največjih podjetij iz ZDA, v manjši meri tudi iz Kanade in Bahamov, ki imajo po oceni upravljavca ustrezno izoblikovano strategijo razvoja in dolgoročni potencial rasti.

Tveganost naložb

Triglav Severna Amerika se po tveganosti uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani predvsem s splošnimi gospodarskimi in tržnimi razmerami regije Severna Amerika. Sklad je primerna oblika investiranja za tiste vlagatelje, ki so pripravljeni prevzemati večja naložbena tveganja. Naložbo priporočamo kot dolgoročno obliko varčevanja za obdobje, ki je daljše od 5 let.

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen predvsem tistim vlagateljem, ki:

 • že imajo izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih;
 • želijo del svojega premoženja plemenititi v regiji Severna Amerika;
 • pri svojem investiranju zasledujejo naložbe s potencialno višjo donosnostjo, vendar obenem sprejemajo tudi večje tveganje, povezano z višjo nihajnostjo izbranih naložb;
 • so pripravljeni varčevati dolgoročno;
 • želijo vlagati v delnice največjih podjetij iz regije Severna Amerika, ki so visoko tehnološko razvita, inovativna in ki imajo ogromen potencial za nadaljnjo rast;

Sklad Triglav Severna Amerika priporočamo kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade Triglav Skladi.