Triglav Renta sredstva investira v delnice največjih svetovnih podjetij ter prvovrstne državne in podjetniške obveznice. Prava izbira za vse z zmernimi naložbenimi pričakovanji.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
13. 10. 1999
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
KPMG Slovenija d.o.o.
Upravljalec premoženja
Gašper Dovč, spec.
TRR sklada
SI56 0510 0801 1882 686

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
29. 12. 2004
Upravljalčeva ocena tveganja
4
Priporočena doba vlaganja
3 leta in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Renta 18,4500 EUR 23. 2. 2024 0,31 11,52 10,15 23,07

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%

 • glede na višino vplačila:
 • pod 10.000,00 EUR: 3,00%
 • od 10.000,00 EUR do pod 30.000,00 EUR: 2,50%
 • od 30.000,00 EUR do pod 50.000,00 EUR: 2,00%
 • od 50.000,00 EUR do pod 70.000,00 EUR: 1,50%
 • od 70.000,00 EUR do pod 100.000,00 EUR: 1,00%
 • od 100.000,00 EUR in več : 0%
Izstopna provizija

0%

Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
2,00%
Celotni stroški
2,14%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

Opis sklada

Triglav Renta je mešani uravnoteženi globalni sklad, katerega osnovni cilj je doseganje dolgoročne rasti vrednosti vloženih sredstev ob zmernem tveganju. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice uspešnih svetovnih podjetij z izgrajeno strategijo razvoja in potencialom dolgoročne rasti ter v prvovrstne državne in podjetniške obveznice. Z vlaganjem v obveznice se povečuje varnost vloženih sredstev.

Tveganost naložb

Triglav Renta se po tveganosti uvršča med srednje tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani predvsem s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih razvitih kapitalskih trgih. Sklad je zato primerna oblika investiranja za vlagatelje, ki niso pripravljeni prevzemati večjih naložbenih tveganj. Naložbo priporočamo kot obliko varčevanja na srednji ali dolgi rok oziroma za obdobje, ki je daljše od 3 let.

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen tistim vlagateljem, ki:

 • iščejo naložbo, ki jim omogoča dobro globalno razpršenost sredstev;
 • imajo zmerna naložbena pričakovanja;
 • niso pripravljeni sprejemati visokih naložbenih tveganj;
 • jim večja stabilnost in varnost naložb, ki jo omogoča razpršitev dela premoženja v obveznice, pomenita več kot nadpovprečen donos;
 • želijo dolgoročno dosegati nekoliko višje donose kot v klasičnih oblikah varčevanja.

Sklad Triglav Renta priporočamo kot koristno in pomembno dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade Triglav Skladi. Z naložbo v ta sklad dosežete pomembno razpršitev vašega portfelja in s tem znižate njegovo tveganost.