Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
18. 5. 2006
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
PriceWaterhouseCoopers d.d.

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
1. 6. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
7
Priporočena doba vlaganja
4 leta in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Rastoči trgi 5,3900 EUR 2019-07-22 -0,11 1,18 15,68 15,05

10 Najpomembnejših naložb

Ime naložbe Delež v %
BANCO BRADESCO SA: 3,82%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR: 3,05%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD: 2,98%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP: 2,87%
CIA VALE DO RIO DOCE: 2,81%
PETROLEO BRASILEIRO S.A-ADR: 2,81%
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS: 2,65%
AMERICA MOVIL SA DE CV: 2,60%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP AD: 2,32%
HYUNDAI MOTOR CO: 2,17%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%
glede na višino vplačila:

 • do 9.999,99 EUR: 3,00%
 • od 10.000,00 EUR do 29.999,99 EUR: 2,75%
 • od 30.000,00 EUR do 49.999,99 EUR: 2,50%
 • od 50.000,00 EUR do 69.999,99 EUR: 2,25%
 • od 70.000,00 EUR do 99.999,99 EUR: 2,00%
 • od 100.000,00 EUR do 199.999,99 EUR: 1,50%
 • od 200.000,00 EUR do 999.999,99 EUR: 0,50%
 • nad 1.000.000,00 EUR: 0,00%
Izstopna provizija

ni izstopnih stroškov

Provizija ob prestopu
Stroški prehoda iz enega podsklada v drug podsklad krovnega sklada Triglav vzajemni skladi znašajo 0,50% od vrednosti prenašanih sredstev.
Upravljalska provizija
2,50%
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
2,64%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

Opis sklada

Triglav Rastoči trgi je globalni delniški sklad, katerega osnovni cilj je doseganje visokih donosov z naložbami v najbolj dinamične in najhitreje rastoče trge na svetu. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij na hitro rastočih svetovnih trgih Azije, Latinske Amerike, Afrike in Vzhodne Evrope.

Tveganost naložb

Triglav Rastoči trgi se po tveganosti uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnimi tržnimi in gospodarskimi razmerami na hitro rastočih kapitalskih trgih. Sklad je zato primerna oblika investiranja za vlagatelje, ki so pripravljeni prevzemati večja naložbena tveganja. Naložbo priporočamo kot dolgoročno obliko varčevanja za obdobje daljše od 5 let.

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen tistim vlagateljem, ki:

 • že imajo izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih;
 • želijo del svojega premoženja investirati na globalne hitro rastoče trge;
 • pri svojem investiranju zasledujejo naložbe s potencialno višjo donosnostjo, vendar obenem sprejemajo tudi večje tveganje, povezano z višjo nihajnostjo izbranih naložb;
 • so pripravljeni varčevati dolgoročno;
 • nimajo časa slediti svetovnim gibanjem na kapitalskih trgih, vendar želijo svoje premoženje razpršiti tudi v podjetja na hitro rastočih trgih;
 • jim njihov premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.

Sklad Triglav Rastoči trgi priporočamo kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade Triglav Skladi.