Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
27. 10. 2004
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
KPMG Slovenija d.o.o.
TRR sklada
SI56 0510 0801 1897 042

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
3
Priporočena doba vlaganja
3 leta in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Obvezniški 5,6500 EUR 2019-07-22 0,05 1,67 -0,35 4,69

10 Najpomembnejših naložb

Ime naložbe Delež v %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 6,73%
FINNISH GOVERNMENT: 5,46%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 4,69%
NETHERLANDS GOVERNMENT: 4,40%
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN: 4,02%
DAIMLER INTL FINANCE BV: 3,85%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 3,60%
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: 3,41%
SHELL INTERNATIONAL FIN: 3,36%
FRANCE REPUBLIC: 3,25%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 2,00%
glede na višino vplačila:

  • do 99.999,99 EUR: 2,00%
  • od 100.000,00 EUR do 199.999,99 EUR: 1,50%
  • od 200.000,00 EUR do 999.999,99 EUR: 0,50%
  • nad 1.000.000,00 EUR: 0,00%
Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
Stroški prehoda za tisti del sredstev, ki so bila prvotno vložena v Triglav Obvezniški znašajo 2,00% od vrednosti prenašanih sredstev. Za sredstva, ki so bila v Triglav Obvezniški prenesena iz drugih podskladov krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, znaša provizija ob prehodu na drug podsklad 0,50%.
Upravljalska provizija
1,250%
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
1,44%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

Opis sklada

Triglav Obvezniški je obvezniški globalni sklad, katerega osnovni cilj je zagotavljanje varnosti in likvidnost investiranih sredstev. Naložbe sklada so usmerjene v kakovostne domače in tuje dolžniške vrednostne papirje. Na srednji in dolgi rok Triglav Obvezniški sklad vlagatelju ponuja varno naložbo s stabilnimi donosi.  

Tveganost naložb

Triglav Obvezniški se po tveganosti uvršča med nižje tvegane vzajemnie sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in razmerami na trgu dolžniških vrednostnih papirjev v Sloveniji in tujini – predvsem v Evropi. Sklad je zato primerna oblika investiranja za vlagatelje, ki niso pripravljeni prevzemati večjih naložbenih tveganj. Naložbo v Triglav Obvezniški priporočamo srednjeročnim ali dolgoročnim vlagateljem za obdobje, ki je daljše od 3 let.

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen predvsem tistim vlagateljem, ki:

  • imajo umirjena naložbena pričakovanja;
  • želijo del svojega premoženja varno naložiti v prvovrstne domače in tuje obveznice;
  • pri nalaganju sredstev dajejo velik poudarek na varnost ter relativno stabilno in umirjeno rast svojega premoženja;
  • iščejo nekoliko višje donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja..

Sklad Triglav Obvezniški priporočamo tudi kot koristno dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade Triglav Skladi. Z naložbami v ta sklad dosežete dodatno razpršitev vašega portfelja in pomembno zmanjšate naložbeno tveganje.