Sredstva vlaga pretežno v instrumente denarnega trga in bančne depozite v evro valuti.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
31. 10. 2012
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
PriceWaterhouseCoopers d.d.
TRR sklada
05100- 8013557197

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
1
Priporočena doba vlaganja
neomejeno
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Money Market EUR 10,2800 EUR 2019-07-16 0,00 -0,14 -0,43 0,05

10 Najpomembnejših naložb

NP

Stroški sklada

Vstopna provizija

brez vstopnih stroškov

Izstopna provizija

brez izstopnih stroškov

Upravljalska provizija
0,50%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni ena točka + vstopni stroški (provizija)
nadaljni ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

Opis sklada

Triglav Money Market EUR je sklad denarnega trga, katerega osnovni cilj je  zagotavljati enakomerno dolgoročno rast vrednosti sredstev ob visoki varnosti naložb ter visoki stopnji likvidnosti, s posebnim poudarkom na zaščiti glavnice. Sredstva vlaga pretežno v instrumente denarnega trga in bančne depozite v evro valuti.

Tveganost naložb

Triglav Money Market EUR se po tveganosti uvršča med vzajemnie sklade z najnižjim tveganjem. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in razmerami na ciljnih trgih kratkoročnih finančnih instrumentov. Sklad je zato primerna oblika investiranja za vlagatelje, ki niso pripravljeni prevzemati večjih naložbenih tveganj. Zaradi izredno nizke stopnje tveganja je Triglav Money Market EUR primeren tudi za kratkoročno investiranje privarčevanih sredstev.

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen predvsem tistim vlagateljem, ki:

  • imajo umirjena naložbena pričakovanja;
  • še nimajo izkušenj z varčevanjem v vzajemnih skladih:
  • želijo del svojega premoženja začasno umakniti iz višje tveganih naložb in počakati na trenutek, ko se bodo ponovno odločili svoja sredstva izpostaviti višjemu tveganju;
  • pri nalaganju sredstev dajejo velik poudarek varnosti ter relativno stabilni in umirjeni rast isvojega premoženja.

Sklad Triglav Money Market EUR priporočamo tudi kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade Triglav Skladi. Z naložbami v ta sklad dosežete dodatno razpršitev vašega portfelja in pomembno zmanjšate naložbeno tveganje.