Triglav Hitro rastoča podjetja sredstva investira v delnice malih hitrorastočih svetovnih podjetij z velikim potencialom rasti. Prava izbira za vse, ki želite del privarčevanih sredstev investirati v specializirane naložbe.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
31. 8. 2006
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
PriceWaterhouseCoopers d.d.
Upravljalec premoženja
https://www.triglavskladi.si/sites/www.triglavskladi-new.si/files/upload/files/documents/kiidtriglav_hrp_sprememba_tveganja_29062020.pdf
TRR sklada
SI56 0510 0801 2175 141

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
2. 10. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
4 leta in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Hitro rastoča podjetja 12,5000 EUR 23. 2. 2024 0,55 11,85 9,72 39,81

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%

 • glede na višino vplačila:
 • pod 10.000,00 EUR: 3,00%
 • od 10.000,00 EUR do pod 30.000,00 EUR: 2,50%
 • od 30.000,00 EUR do pod 50.000,00 EUR: 2,00%
 • od 50.000,00 EUR do pod 70.000,00 EUR: 1,50%
 • od 70.000,00 EUR do pod 100.000,00 EUR: 1,00%
 • od 100.000,00 EUR in več : 0%
Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
2,50%
Celotni stroški
2,62%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

Opis sklada

Triglav Hitro rastoča podjetja je specializiran delniški sklad, katerega osnovni cilj je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v perspektivna mala, hitro rastoča svetovna podjetja.

Tveganost naložb

Triglav Hitro rastoča podjetja se po tveganosti uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na globalnih kapitalskih trgih, še posebej v segmentu podjetij z nizko tržno kapitalizacijo. Zato lahko vlagatelji pričakujejo večja nihanja sredstev sklada. Naložbo priporočamo predvsem kot dolgoročno obliko varčevanja za obdobje, ki je daljše od 5 let.

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen predvsem tistim vlagateljem, ki:

 • že imajo izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih;
 • želijo del svojega premoženja investirati v specializirane naložbe, in sicer v manjša podjetja z velikim potencialom rasti;
 • pri svojem investiranju zasledujejo naložbe s potencialno višjo donosnostjo in obenem sprejemajo tudi večje tveganje, povezano z višjo nihajnostjo izbranih naložb;
 • so pripravljeni varčevati dolgoročno;
 • nimajo časa slediti razvoju in poslovanju majhnih podjetij na svetovnih borzah, vendar želijo biti udeleženi pri njihovi rasti.
 • jim premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.

Sklad Triglav Hitro rastoča podjetja priporočamo tudi kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade Triglav Skladi.