Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v perspektivna mala, hitro rastoča svetovna podjetja.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
31. 8. 2006
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
PriceWaterhouseCoopers d.d.
TRR sklada
SI56 0510 0801 2175 141

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
2. 10. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
4 leta in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Hitro rastoča podjetja 9,6600 EUR 2019-07-22 0,28 0,36 33,14 67,03

10 Najpomembnejših naložb

Ime naložbe Delež v %
ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP INDEX FUND: 7,99%
SPDR RUSSEL/NOMURA SNALL CAP: 7,21%
ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 (DE): 5,11%
ISHARES S&P SMALLCAP 600: 2,58%
TRACTOR SUPPLY CO: 2,28%
POLARIS INDUSTRIES: 1,50%
PROASSURANCE CORP: 1,12%
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA: 1,06%
COGNEX CORP: 1,02%
EXTRA SPACE STORAGE INC: 0,97%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 4,00%
glede na višino vplačila:

 • do 9.999,99 EUR: 4,00%
 • od 10.000,00 EUR do 29.999,99 EUR: 3,50%
 • od 30.000,00 EUR do 49.999,99 EUR: 3,00%
 • od 50.000,00 EUR do 69.999,99 EUR: 2,50%
 • od 70.000,00 EUR do 99.999,99 EUR: 2,00%
 • od 100.000,00 EUR do 199.999,99 EUR: 1,50%
 • od 200.000,00 EUR do 999.999,99 EUR: 0,50%
 • nad 1.000.000,00 EUR: 0,00%
Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
Stroški prehoda iz enega podsklada v drug podsklad krovnega sklada Triglav vzajemni skladi znašajo 0,50% od vrednosti prenašanih sredstev.
Upravljalska provizija
2,50%
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
3,21% (01.07.08 - 30.06.09)

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

Opis sklada

Triglav Hitro rastoča podjetja je specializiran delniški sklad, katerega osnovni cilj je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v perspektivna mala, hitro rastoča svetovna podjetja.

Tveganost naložb

Triglav Hitro rastoča podjetja se po tveganosti uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na globalnih kapitalskih trgih, še posebej v segmentu podjetij z nizko tržno kapitalizacijo. Zato lahko vlagatelji pričakujejo večja nihanja sredstev sklada. Naložbo priporočamo predvsem kot dolgoročno obliko varčevanja za obdobje, ki je daljše od 5 let.

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen predvsem tistim vlagateljem, ki:

 • že imajo izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih;
 • želijo del svojega premoženja investirati v specializirane naložbe, in sicer v manjša podjetja z velikim potencialom rasti;
 • pri svojem investiranju zasledujejo naložbe s potencialno višjo donosnostjo in obenem sprejemajo tudi večje tveganje, povezano z višjo nihajnostjo izbranih naložb;
 • so pripravljeni varčevati dolgoročno;
 • nimajo časa slediti razvoju in poslovanju majhnih podjetij na svetovnih borzah, vendar želijo biti udeleženi pri njihovi rasti.
 • jim premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.

Sklad Triglav Hitro rastoča podjetja priporočamo tudi kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade Triglav Skladi.