Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
27. 10. 2004
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
KPMG Slovenija d.o.o.
TRR sklada
SI56 0510 0801 1897 139

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
5
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Evropa 14,8400 EUR 2019-07-18 -0,14 0,92 13,49 12,61

10 Najpomembnejših naložb

Ime naložbe Delež v %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 1,99%
DIAGEO PLC: 1,97%
FINNISH GOVERNMENT: 1,85%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC: 1,80%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 1,74%
REPUBLIC OF AUSTRIA : 1,74%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS: 1,70%
NESTLE SA: 1,67%
VODAFONE GROUP PLC: 1,64%
ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 (DE): 1,58%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%
glede na višino vplačila:

 • do 9.999,99 EUR: 3,00%
 • od 10.000,00 EUR do 29.999,99 EUR: 2,75%
 • od 30.000,00 EUR do 49.999,99 EUR: 2,50%
 • od 50.000,00 EUR do 69.999,99 EUR: 2,25%
 • od 70.000,00 EUR do 99.999,99 EUR: 2,00%
 • od 100.000,00 EUR do 199.999,99 EUR: 1,50%
 • od 200.000,00 EUR do 999.999,99 EUR: 0,50%
 • nad 1.000.000,00 EUR: 0,00%
Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
Stroški prehoda iz enega podsklada v drug podsklad krovnega sklada Triglav vzajemni skladi znašajo 0,50% od vrednosti prenašanih sredstev.
Upravljalska provizija
2,50%
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
2,68% (01.07.08 - 30.06.09)

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

Opis sklada

Triglav Evropa je mešani regionalni sklad. Njegov osnovni cilj je doseganje dolgoročne zmerne rasti vloženih sredstev in zmanjševanje naložbenih tveganj. Naložbe sklada so regionalno usmerjene, pretežno v delnice večjih evropskih podjetij. Z namenom zniževanja tveganj sklad strateško razporeja sredstva tudi z naložbami v obveznice, instrumente denarnega trga in druge naložbe.

Tveganost naložb

Triglav Evropa se po tveganosti uvršča med srednje tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani predvsem s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na trgu lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev razvitih evropskih držav. Sklad je zato primerna oblika investiranja za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti zmerno naložbeno tveganje. Naložbo priporočamo predvsem kot srednje- ali dolgoročno obliko varčevanja oziroma za obdobje, ki je daljše od 4 let.

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen predvsem tistim vlagateljem, ki:

 • imajo zmerna naložbena pričakovanja;
 • iščejo ravnotežje med varnostjo in donosom naloženih sredstev;
 • še nimajo izkušenj z naložbami na kapitalskih trgih;
 • želijo del svojega premoženja investirati v prvovrstne evropske vrednostne papirje;
 • so pripravljeni varčevati srednjeročno oziroma dolgoročno.