Triglav High Yield Bond sredstva investira v visoko donosne državne in podjetniške obveznice in omogoča višjo donosnost kot pri obveznicah visoke bonitete.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
5. 9. 2011
Upravljalec premoženja
Vid Pajič
TRR sklada
SI56 0510 0801 3306 743

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
4/7
Priporočena doba vlaganja
več kot 3 leta
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav High Yield Bond 10,1900 EUR 20. 6. 2024 0,02 5,77 -1,71 9,69

Stroški sklada

Vstopna provizija

max 1,5%

 • glede na višino vplačila:
 • pod 10.000,00 EUR: 1,50%
 • od 10.000,00 EUR do pod 30.000,00 EUR: 1,25%
 • od 30.000,00 EUR do pod 50.000,00 EUR: 1,00%
 • od 50.000,00 EUR do pod 70.000,00 EUR: 0,75%
 • od 70.000,00 EUR do pod 100.000,00 EUR: 0,50%
 • od 100.000,00 EUR in več : 0%
Izstopna provizija

0%

Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
1,5%
Celotni stroški
1,59%

Nakup in prodaja

Obračun
01:00
Sklad Triglav High Yield Bond uvrščamo v sklade obveznic izven naložbenega razreda. Osnovni cilj sklada je zagotavljanje dolgoročne kapitalske rasti na osnovi tekočih prihodkov od obresti in kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb.
Triglav High Yield Bond se uvršča med srednje tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnimi tržnimi in gospodarskimi razmerami na svetovnih trgih vrednostnih papirjev.
Sklad je namenjen vlagateljem, ki:
 • Želite del svojega premoženja investirati v visoko donosne državne in podjetniške obveznice.
 • Iščete višje donose od klasičnih bančnih vlogin globalnih obvezniških skladov, a se hkrati ne želite izpostavljati delniškim trgom.
 • Že imate izkušnjez varčevanjem v vzajemnih skladih.
 • Vas zanima srednje in dolgoročno varčevanje, daljše od 3 let.
Sklad ima vsaj 80 % sredstev naloženih v državnih in podjetniških obveznicah ali drugih oblikah olastninjenega dolga ter v obvezniških ciljnih skladih. Pri tem je najmanj 70 % sredstev izpostavljenih do obveznic zunaj naložbenega razreda. Sklad ima lahko največ 30 % sredstev naloženih v obveznicah trgov v razvoju in v enotah obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje. Prevladujoča dospelost obveznic se giblje med 1 in 15 let.

 

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Z naložbeno politiko sklada želimo vlagateljem zagotoviti donos, ki je na daljši rok višji od donosa bančnih vlog in obveznic z visoko boniteto. Za razliko od bančnih vlog sklad ob konkurenčnem donosu omogoča znatno večjo likvidnost. Zaradi nizke tveganosti naložbene politike sklad Triglav High Yield Bond priporočamo vlagateljem, ki si želijo varne naložbe z relativno stabilnimi donosi in niso pripravljeni sprejeti visokih tveganj.
Zakaj ta sklad?
 • Visoko donosne obveznice ponujajo višjo donosnost do dospetjakot obveznice visoke bonitete.
 • Tveganje spremembe obrestne mere je manjšekot pri obveznicah visoke bonitete v primeru začetka zviševanja ključnih obrestnih mer.
 • Vključitev visoko donosnih obveznic zaradi učinka razpršitve doprinese k boljši učinkovitosti portfelja vlagatelja.