Triglav Aktivni se glede na vrsto naložb in naložbeno strategijo uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s kapitalsko zaščito. Prava izbira za vse, ki vam stabilnost in varnost naložbe pomenita več kot nadpovprečen donos.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
21. 5. 2020
Upravljalec premoženja
Alexandr Gutirea, mag., CFA
TRR sklada
SI56 0510 0801 6822 508

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Upravljalčeva ocena tveganja
4/7
Priporočena doba vlaganja
več kot 3 leta
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Aktivni 11,7500 EUR 25. 9. 2023 -0,13 3,78 15,78 0,00

Stroški sklada

Vstopna provizija

Max 3%

 • glede na višino vplačila:
 • pod 10.000,00 EUR: 3,00%
 • od 10.000,00 EUR do pod 30.000,00 EUR: 2,50%
 • od 30.000,00 EUR do pod 50.000,00 EUR: 2,00%
 • od 50.000,00 EUR do pod 70.000,00 EUR: 1,50%
 • od 70.000,00 EUR do pod 100.000,00 EUR: 1,00%
 • od 100.000,00 EUR in več : 0%
Izstopna provizija

0%

Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
2,25%
Celotni stroški
2,5%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T
Sklad je namenjen vlagateljem, ki:
 • želite dosegati nekoliko višje donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja.
 • želite sprejemati nizko oziroma srednje naložbeno tveganje.
 • iščete stabilnost in varnost naložbe, ki vam pomeni več kot donos.
 • vas zanima srednje do dolgoročno varčevanje za obdobje, ki je daljše od 3 let.
Sklad Triglav Aktivni se glede na vrsto naložb ter glede na naložbeno strategijo uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s kapitalsko zaščito. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljati dolgoročno rast vrednosti enote premoženja ob uravnavanju stopnje tveganja s finančnimi mehanizmi. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno.
Upravljanje naložb temelji na treh ravneh upravljanja, in sicer na „klasičnem“ aktivnem izbiranju tveganih finančnih instrumentov, ciljanju nihajnosti sklada in kapitalski zaščiti.
Zaradi nizke do srednje tveganosti naložbene politike sklad Triglav Aktivni priporočamo vlagateljem, ki si želijo varne naložbe z relativno  stabilnimi donosi in niso pripravljeni sprejeti visokih tveganj.
Zakaj vlagati v Triglav Aktivni?
Dinamično prilagajanje strukture portfelja glede na nihajnost na kapitalskih trgih.
Delež naložb se znižuje v času višje napovedane nihajnosti, ki je pogosto znanilec padcev na kapitalskih trgih.
Zaščita kapitala v višini 80 odstotkov od najvišje dosežene vrednosti enote premoženja podsklada v zadnjem letu dni.