Investicijski sklad vlaga v delnice in delnicam enakovredne vrednostne papirje podjetij, ki imajo svoj sedež ali težišče svoje dejavnosti na novo nastajajočih trgih Azije, Latinske Amerike, Afrike, Evrope in Bližnjega in Srednjega Vzhoda in ki so dejavne v panogah transporta, telekomunikacij, oskrbe, energetike, zdravstva.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
6. 11. 2008
Skrbnik sklada
Raiffeisen banka d.d.
Revizor
KPMG Austria GmbH
TRR sklada
01000 - 0002400057 sklic 00 293070

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
5
Priporočena doba vlaganja
vsaj 10 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Raiffeisen Infrastruktur Aktien 167,2200 EUR 10. 7. 2020 0,00 -14,29 -5,57 -0,39

10 Najpomembnejših naložb

Ime naložbe Delež v %
NP

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%

Izstopna provizija

0%

Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
2,00%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 1.000 EUR za enkratno vplačilo, 30 EUR za redno vplačevanje
nadaljni: 30 EUR
Obračun
nakupa do 11:30 T+1
prodaje do 11:30 T+1

Investicijski sklad vlaga najmanj 2/3 premoženja sklada – po odbitku likvidnih sredstev – v delnice in delnicam enakovredne vrednostne papirje podjetij, ki imajo svoj sedež ali težišče svoje dejavnosti na novo nastajajočih trgih Azije, Latinske Amerike, Afrike, Evrope in Bližnjega in Srednjega Vzhoda in ki so dejavne v panogah transporta, telekomunikacij, oskrbe, energetike, zdravstva in drugih dejavnosti, ki služijo izgradnji in vzdrževanju infrastrukture.

Investicijski sklad dalje vlaga največ 1/3 premoženja sklada v obveznice (straight bonds) ter v spremenljive in opcijske obveznice.