Infond Technology je delniški podsklad, ki je sektorsko omejen na sektor informacijske tehnologije.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
NLB d.d.
Revizor
Deloitte revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 0291 3026 0172 090

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
1. 10. 2007
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
vsaj 5 let
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond Technology42,2881EUR2018-02-200,8923,0160,95158,21

10 Najpomembnejših naložb

FACEBOOK 8,78%
ALPHABET 8,66%
APPLE 8,51%
MICROSOFT 6,44%
ALIBABA 4,17%
AMAZON 3,90%
SALESFORCE.COM 3,61%
VISA INC-CLASS A SHARES 3,57%
NVIDIA 3,55%
ADOBE SYSTEMS 3,45%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

brez stroškov

Upravljalska provizija
2,25%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 20 EUR
nadaljni: 20 EUR
Obračun
nakupa do 09:00 T
prodaje do 09:00 T

Osnovni naložbeni cilj je razpršitev tveganja in doseganje nadpovprečne donosnosti ob sprejeti ravni tveganja, ki je za delniške sklade nadpovprečna. Glavni poudarek bo na alokaciji sredstev med posameznimi panogami (biotehnologija, nanotehnologija, vodni sektor in nove energije), ki bo temeljila na podlagi pričakovanj razvoja posamezne panoge in zgodovinskega ter trenutnega vrednotenja.

Sklad bo nalagal izključno v perspektivne tehnološke panoge: – nanotehnologija (25%), – biotehnologija (25%), – vodni sektor (25%), – nova energija (25%). Sredsta bodo naložena: najmanj 80% v tržđne delnice, največ 20% v enote premoženja odprtih investicijskih skladov, največ 10% v delnice v postopku prve prodaje, največ 10% v druge prenosljive delnice, do 10% v obveznice, do 10% v instrumente denarnega trga ter do 10% v bančne depozite.