Z naložbo v ta podsklad zajamete skoraj polovico svetovnih kapitalskih trgov. Še več, Latinska Amerika je področje nadpovprečnih gospodarskih in borznih rasti. Med najbolj zanimive države za vlaganja štejejo Mehika, Brazilija, Argentina in Čile.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
4. 6. 2007
Skrbnik sklada
NLB d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
TRR sklada
SI56 0291 3025 6517 906

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
4. 6. 2007
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond PanAmerica19,2799EUR2018-02-200,140,2113,6366,83

10 Najpomembnejših naložb

APPLE 4,08%
FACEBOOK 3,43%
ALPHABET 3,21%
AMAZON 3,19%
SALESFORCE.COM 2,98%
MICROSOFT 2,34%
JPMORGAN CHASE 2,13%
PFIZER 2,11%
PANERA BREAD 2,11%
PEPSI 2,02%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
2,25%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 10 EUR
nadaljni: 10 EUR
Obračun
nakup T do 9:00
prodaja T do 9:00

Infond PanAmerica, delniški podsklad nalaga sredstva pretežno v delnice družb s sedežem ali pretežnim delom poslovanja v državah Severne, Srednje in Južne Amerike, s katerimi se trguje na borzah, članicah mednarodnega združenja borz.

Naložbena politika:
Infond PanAmerica je delniški podsklad, ki investira vsaj 75 % sredstev sklada predvsem v delnice družb s sedežem ali pretežnim delom poslovanja v državah Severne, Srednje in Ju?ne Amerike.
Podsklad je portfeljski investitor. Način upravljanja sredstev sklada je aktiven. Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu z vključenimi pravili upravljanja oziroma v Izvlečku prospekta.

Komu je namenjen: vlagateljem, ki so bolj naklonjeni tveganju in vlagajo sredstva na daljši rok, hkrati pa pričakujejo višje donose, kot jih prinašajo manj tvegane oblike naložb. Ocenjujemo, da je zelo primeren za dopolnitev portfelja osebnih naložb. Priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Infond PanAmerica je 5 let in več.

Več v dokumentih podsklada.