Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Ocenjujemo, da je primeren za dopolnitev portfelja. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
4. 6. 2007
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Deloitte Revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6546 436

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
4. 6. 2007
Upravljalčeva ocena tveganja
6/7
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond Life 32,4265 EUR 2019-07-22 0,07 9,37 12,05 47,30

10 Najpomembnejših naložb

PFIZER 5,60%
ROCHE HOLDING 5,30%
UNITEDHEALTH 5,26%
JOHNSON&JOHNSON 4,82%
MERCK & CO 3,92%
NOVARTIS 3,76%
MEDTRONIC 3,31%
ABBVIE 3,28%
ABBOTT LABORATORIES 3,00%
AMGEN 2,67%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

brez stroškov

Upravljalska provizija
2,25%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 10 EUR
nadaljni: 10 EUR
Obračun
nakup T do 9:00
prodaja T do 9:00
Infond Life investira sredstva pretežno v delnice družb panoge zdravstvo, npr. delnice proizvajalcev, distributerjev in prodajalcev zdravil, medicinske opreme in pripomočkov, družb s področja biotehnologije in bioznanosti ter zdravstvenih storitev.
  • S staranjem in daljšanjem življenjske dobe se viša tudi poraba prebivalstva za produkte in storitve zdravstvenega sektorja. V prihodnosti lahko pričakujemo rast zdravstvenega sektorja.
  • Razvoj novih zdravil in tehnologij tudi za najbolj usodne bolezni sodobnega sveta ustvarja priložnosti, s katerimi ljudje lahko izboljšajo kakovost življenja.
  • Farmacija je defenzivni sektor, ki je manj občutljiv za nihanja na borzi.

Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Novartis, Novo Nordisk, Roche Holding, Pfizer, Merck, Krka, GlaxoSmithKline,…

 

Več v dokumentih podsklada.