Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja del celotnega portfelja. Primeren je kot jedro naložb vlagateljev, ki želijo ustvariti pretežno delniški portfelj. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
11. 12. 2010
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Deloitte Revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6546 339

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
11. 12. 2010
Upravljalčeva ocena tveganja
6/7
Priporočena doba vlaganja
5 let ali več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond Dividendni 11,5800 EUR 23. 2. 2024 0,01 3,94 9,70 19,30

10 Najpomembnejših naložb

NESTE OYJ 2,47%
VOLVO 2,43%
FORTESCUE METALS 2,40%
T. ROWE PRICE 2,30%
BEST BUY 2,30%
MTU AERO ENGINES 2,30%
FASTENAL 2,29%
PARTNERS GROUP 2,24%
CUMMINS 2,23%
CH ROBINSON 2,22%

Stroški sklada

Vstopna provizija

max 3%

 • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
 • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
 • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
 • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
 • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
 • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
 • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

0,00%

Upravljalska provizija
2.25%
Celotni stroški
2,43%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni ena točka
nadaljni ena točka
Obračun
nakupa do 09:00 T
prodaje do 09:00 T
Infond Dividendni delniški podsklad razvitih trgov, nalaga sredstva po vsem svetu brez geografske ali panožne omejitve. Investira v stabilna globalna podjetja, ki dosledno povečujejo svoje dividende.
 • Izbira podjetja visoke kakovosti, z dolgo zgodovino dobičkov in rasti, s stabilnimi zaslužki ter vodstvenimi ekipami z vizijo.

Podsklad je s to naložbeno politiko začel poslovati 15. marca 2018. Dotlej je posloval kot Infond Krekov Globalni, delniški podsklad brez geografskih in panožnih omejitev.

Posredno vlagate v delnice, kot so na primer Valero Energy, Cisco Systems, Deutsche Post, Taiwan Semiconductor, Pfizer,…

 

Infond Dividendni, delniški podsklad, nalaga sredstva po vsem svetu brez geografske ali panožne omejitve. Investira v stabilna globalna podjetja, ki dosledno povečujejo svoje dividende.

 • Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad razvitih trgov, brez osredotočanja na posamezno državo, regijo ali podregijo oziroma valuto, ki izbira naložbe sistematično med družbami, ki redno izplačujejo dividende.
 • Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
 • Sklad ima sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov je najmanj 80%, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80% sredstev sklada.
 • Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
 • S sredstvi sklada se upravlja aktivno.

 

Komu je sklad namenjen?

Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja del celotnega portfelja. Primeren je kot jedro naložb vlagateljev, ki želijo ustvariti pretežno delniški portfelj. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.