Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja del celotnega portfelja. Primeren je kot jedro naložb vlagateljev, ki želijo ustvariti pretežno delniški portfelj. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
11. 12. 2010
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Deloitte Revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6546 339

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
11. 12. 2010
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
5 let ali več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond Dividend 9,6002 EUR 2019-07-22 0,19 -3,04 18,79 22,47

10 Najpomembnejših naložb

SPDR S&P EM DIVIDEND 5,15%
WISDOMTREE EM SMALLCAP DIVIDEND 5,01%
ISHARES EM DIVIDEND 4,53%
FOOT LOCKER 2,75%
VALERO ENERGY 2,38%
CISCO SYSTEMS 2,28%
CME GROUP 2,18%
RANDSTAD HOLDING 2,18%
UPM-KYMMENE 2,16%
TARGET 2,13%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

0,00%

Upravljalska provizija
2.25%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni ena točka
nadaljni ena točka
Obračun
nakupa do 09:00 T
prodaje do 09:00 T
Infond Dividend, delniški podsklad, nalaga sredstva po vsem svetu brez geografske ali panožne omejitve. Investira v stabilna globalna podjetja, ki dosledno povečujejo svoje dividende.
  • Izbira podjetja visoke kakovosti, z dolgo zgodovino dobičkov in rasti, s stabilnimi zaslužki ter vodstvenimi ekipami z vizijo.

Podsklad je s to naložbeno politiko začel poslovati 15. marca 2018. Dotlej je posloval kot Infond Krekov Globalni, delniški podsklad brez geografskih in panožnih omejitev.

Posredno vlagate v delnice, kot so na primer Valero Energy, Cisco Systems, Deutsche Post, Taiwan Semiconductor, Pfizer,…