Podsklad večino sredstev investira v največja svetovna podjetja, ki imajo razpršeno poslovanje po vsem svetu in močne blagovne znamke, kar jim omogoča veliko konkurenčnost in nadpovprečen potencial za nadaljnji razvoj.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
Banka Koper d.d.
Revizor
Deloitte Revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 0291 3026 0171 217

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
11. 12. 2010
Upravljalčeva ocena tveganja
6/7
Priporočena doba vlaganja
5 let ali več
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond Krekov globalni9,5957EUR2018-02-20-0,123,109,9733,51

10 Najpomembnejših naložb

WISDOMTREE EM SMALLCAP DIVIDEND 5,74%
SPDR S&P EM DIVIDEND 5,74%
ISHARES EM DIVIDEND 5,69%
DAIWA HOUSE INDUSTRY 2,08%
VF CORP 2,03%
KAJIMA 2,02%
FORTESCUE METALS 2,02%
LENDLEASE GROUP 2,01%
JOHNSON&JOHNSON 2,00%
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,99%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

0,00%

Upravljalska provizija
2.25%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni ena točka
nadaljni ena točka
Obračun
nakupa do 09:00 T
prodaje do 09:00 T

Infond Krekov Globalni je delniški globalni podsklad, ki in ima:
– najmanj 85% sredstev podsklada naloženih v delnicah ali delniških skladih,
– največ 15% svojih sredstev naloženih v obveznicah ali obvezniških skladih.

Podsklad večino sredstev investira v največja svetovna podjetja, ki imajo razpršeno poslovanje po vsem svetu in močne blagovne znamke, kar jim omogoča veliko konkurenčnost in nadpovprečen potencial za nadaljnji razvoj.