Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj uravnoteženega ali konzervativnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti nizko do srednje naložbeno tveganje, zanje je primeren kot osnovni sklad, h kateremu dodajajo še podsklade ožjih ali bolj tveganih naložbenih politik. Namenjen je varčevanju 3 leta in več.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
1. 7. 1995
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Deloitte Revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6546 242

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
3/7
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond Defensive 38,9796 EUR 2019-07-16 0,07 3,99 18,08 28,22

10 Najpomembnejših naložb

BKS - DEPOZIT 3,68%
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 2,11%
AMAZON 1,82%
REPUBLIC OF CROATIA - CROATI 3.875 1,72%
REPUBLIC OF IRELAND - IRISH 5.4 1,68%
REPUBLIKA SLOVENIJA - RS53 1,68%
AKELIUS - AKFAST 1.5 1,67%
REPUBLIC OF POLAND - POLAND 3.375 1,65%
CAP GEMINI - CAPFP 2.5 1,64%
ASML HOLDING - ASML 3.375 1,63%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

brez

Upravljalska provizija
2,00%
Skrbniška provizija
0,03%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 10 EUR
nadaljni: 10 EUR
Obračun
nakup T do 9:00
prodaja T do 9:00
Infond Defensive, mešani defenzivni globalni podsklad, je upravljan s poudarkom na nižji nihajnosti z do največ 35 % delnic. Sklad nalaga pretežno v obveznice, komercialne zapise, depozite…
  • Fleksibilna struktura portfelja daje več manevrskega prostora v nepredvidljivih obdobjih.

Posredno vlagate v delnice in obveznice prvovrstnih podjetij ter državne obveznice evropskih gospodarstev (Francija, Nizozemska, Finska, Španija).

Sklad je do 15. marca 2018 posloval kot Infond Hrast, mešani podsklad.

Več v dokumentih podsklada.