Naložbe podsklada niso panožno in geografsko omejene.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
NLB d.d.
Revizor
Deloitte Revizija d.o.o.
TRR sklada
02913 - 0254606424

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
4/7
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond Hrast36,6033EUR2018-02-200,102,209,2424,39

10 Najpomembnejših naložb

NEXT FUNDS JPX NIKKEI 400 3,44%
AMAZON 2,07%
ALPHABET 1,94%
APPLE 1,91%
REPUBLIKA SLOVENIJA - RS53 1,88%
REPUBLIC OF CROATIA - CROATI 3.875 1,86%
REPUBLIC OF IRELAND - IRISH 5.4 1,85%
ASML HOLDING - ASML 3.375 1,83%
CAP GEMINI - CAPFP 2.5 1,81%
K+S - SDFGR 4.125 1,81%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

brez

Upravljalska provizija
2,00%
Skrbniška provizija
0,03%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 10 EUR
nadaljni: 10 EUR
Obračun
nakup T do 9:00
prodaja T do 9:00

Infond Hrast, uravnoteženi podsklad s poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so razpršene v vrednostne papirje z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve.

Naložbena politika:
Sredstva podsklada so naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:
prenosljive vrednostne papirje, kot so lastniški vrednostni papirji (delnice) in dolžniški vrednostni papirji (obveznice),
instrumente denarnega trga,
enote kolektivnih naložbenih podjemov ter
bančne depozite.
Najmanj 25 in največ 75 % sredstev podsklada je naloženih v delnice. Naložbe niso panožno in geografsko omejene.
Podsklad je portfeljski investitor. Način upravljanja sredstev sklada je aktiven. Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu z vključenimi pravili upravljanja oz. v Izvlečku prospekta.

Komu je namenjen: vlagateljem z zmerno pripravljenostjo na tveganje, ki ne želijo velikih nihanj v vrednosti enote premoženja, a kljub vsemu pričakujejo nekoliko višji donos. Priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Infond Hrast je 5 let in več.

Investicijsko tveganje v kategoriji vseh vzajemnih skladov je ocenjeno kot srednje (6 na lestvici od 1 do 10).

Način vplačevanja: z enkratnimi pologi (najnižji polog je 10,00 EUR) ali z varčevalnim načrtom.

Več v dokumentih podsklada.