Infond Global je mešani fleksibilni globalni podsklad.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
NLB d.d.
Revizor
Deloitte Revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 0291 3025 7370 342

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
26. 9. 2008
Upravljalčeva ocena tveganja
5
Priporočena doba vlaganja
5 ali več let
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond Global10,2195EUR2018-02-200,011,5211,9022,07

10 Najpomembnejših naložb

HIT 4,83%
LYXOR ETF EUROMTS 1 - 3Y 3,65%
BNP PARIBAS 2,56%
LYXOR ETF JAPAN 2,13%
NOVARTIS 2,12%
ROYAL DUTCH SHELL 2,02%
TELEKOM SLOVENIJE 1,97%
AMAZON 1,97%
SDH - SOS3 1,82%
BP PLC 1,75%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

1,00%

Upravljalska provizija
2,00 %
Skrbniška provizija
0,03 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 09:00 T
prodaje do 09:00 T

Uravnoteženi vzajemni sklad s poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so razpršene v vrednostne papirje z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve. Zaradi poudarka varnosti naložbe v portfelj uvršča delnice velikih, uveljavljenih podjetij. Sklad je nastal v postopku preoblikovanja investicijske družbe Infond ID (26.9.2008). Sklad kotira na Ljubljanski borzi.

Naložbena politika:
vzajemni sklad skupaj najmanj 50 in največ 75 % svojih sredstev vlaga v delnice;
do 50 % svojih sredstev vlaga v obveznice;
do 25 % sredstev lahko sklad vlaga v depozite pri bankah in največ 20 % sredstev je v likvidnih sredstvih.
Vzajemni sklad je portfeljski investitor, ki z naložbami upravlja aktivno. Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu z vključenimi pravili upravljanja oz. v Izvlečku prospekta.

Komu je namenjen: vlagateljem z zmerno pripravljenostjo na tveganje, ki ne želijo velikih nihanj v vrednosti enote premoženja, a kljub vsemu pričakujejo nekoliko višji donos. Priporočljivo obdobje naložbe v enote vzajemnega sklada Infond Global je 5 let in več.

Investicijsko tveganje v kategoriji vseh vzajemnih skladov je ocenjeno kot srednje (6 na lestvici od 1 do 10).

Način vplačevanja: Infond Global je kotirajoči vzajemni sklad, katerega enote je mogoče kupiti oz. prodati na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Prav tako je mogoče nakup in prodajo opraviti na vseh vpisnih mestih Infond vzajemnih skladov – v tem primeru vlagatelj kupuje oz. prodaja neposredno družbi za upravljanje. V vsakem primeru mora imeti vlagatelj odprt trgovalni račun pri eni borznoposredniških hiš.
Vlagatelji lahko v sklad vplačujejo z enkratnimi pologi (najnižji polog je vrednost enega investicijskega kupona oz. enote premoženja, povečan za vstopne stroške) ali z varčevalnimi načrti (seštevalnim, padajočim ali časovnim). Vlagatelji lahko investicijske kupone kupijo pri družbi za upravljanje, prek pooblaščenih vpisnih mest ali prek Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Vlagatelj, ki pristopi k pravilom upravljanja sklada, za trgovanje z investicijskimi kuponi potrebuje trgovalni račun.
Vlagatelj lahko kupuje samo cele enote premoženja. Družba za upravljanje nakazan znesek vplačila, ki prispe na račun sklada na obračunski dan T obračuna po VEP naslednjega obračunskega dne (T+1), ki je najkasneje naslednji delovni dan (T+2) objavljen na spletni strani www.infond.si.
Morebiten presežek sredstev, ki ne zadošča za konverzijo v eno enoto premoženja, družba za upravljanje vrne na transakcijski račun vlagatelja, naveden na pristopni izjavi k skladu.

Način izplačila: Prodaja enot Infond Global je mogoča na dva načina – prek borznoposredniške hiše ali prek družbe za upravljanje na enem vpisnih mest Infond vzajemnih skladov.
Pri prodaji na Ljubljanski borzi prek borznoposredniške hiše družba za upravljanje ne izda Obvestila o izplačilu enot sklada.

Več v dokumentih podsklada.