Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Ocenjujemo, da je primeren za dopolnitev portfelja. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
16. 7. 2011
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Deloitte Revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6546 048

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6/7
Priporočena doba vlaganja
5+ let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond Frontier 14,5864 EUR 2019-07-22 -0,18 2,46 9,97 2,07

10 Najpomembnejših naložb

NASPERS 4,00%
MERCADOLIBRE 3,92%
ALLIANCE GLOBAL GROUP 3,85%
SK HYNIX 3,78%
PT BANK CENTRAL ASIA 3,76%
LG CHEM 3,42%
BANCOLOMBIA 2,95%
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS 2,84%
SAMSUNG 2,84%
INDUSTRIAS BACHOCO 2,83%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

 • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
 • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
 • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
 • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
 • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
 • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
 • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
2,25%
Skrbniška provizija
0,05%
Celotni stroški
2,53%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni ena točka
nadaljni ena točka
Obračun
nakupa do 09:00 T
prodaje do 09:00 T
Infond Frontier investira sredstva v delniške trge držav v razvoju, ki koristijo vse prednosti mednarodne menjave in rasti BRIC držav. Obenem nima naložb v Braziliji, Rusiji, Indiji in Kitajski.

Med mejne (‘Frontier’) trge uvrščamo Indonezijo, Filipine, Egipt, Nigerijo, Čile, Peru, Turčijo ipd.

 • Mejni trgi so manjši trgi hitro razvijajočih se gospodarstev, za katere se pričakuje, da bodo rasti BDP in standarda življenja presegali rasti razvitih držav.
 • Države s področja mejnih trgov so danes uspešne na mnogih področjih: so pomembni izvozniki surovin, veliko vlagajo v razvoj infrastrukture. Krepi se srednji razred, kar ugodno vpliva na potrošnjo, finance in telekomunikacije.
 • Naložbena politika temelji na naložbah v delnice podjetij, ki izkazujejo dolgoročni potencial rasti, imajo dobre poslovne rezultate in obetajoč poslovni model.
 • Prek naložbe v en podsklad sodelujete v delnicah družb številnih hitro razvijajočih se gospodarstev sveta. –
 • Samostojno investiranje v posamezne delnice teh trgov ni smotrno, saj je dostop do podatkov za individualnega vlagatelja kompleksen in drag, hkrati pa je zaradi visoke volatilnosti nakup posamezne delnice bistveno bolj tvegan.

Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Mercadalibre, Taiwan Semiconductor, Telekomunikasi Indonesia, Hyundai Motor,…