Infond Frontier je globalni delniški podsklad trgov v razvoju, ki je omejen na mejne trge ali trge v razvoju brez Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
NLB d.d.
Revizor
Deloitte Revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 029130259481450

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6/7
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond Frontier14,8450EUR2018-02-20-0,205,22-0,356,98

10 Najpomembnejših naložb

MERCADOLIBRE 4,27%
GRUPO FINANCIERO BANORTE 3,10%
NASPERS 3,06%
ARCOS DORADOS 3,02%
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 2,97%
YPF 2,87%
GRUPO TELEVISA 2,71%
SK HYNIX 2,70%
MITRA ADIPERKASA 2,67%
ALLIANCE GLOBAL GROUP 2,60%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
2,50%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni ena točka
nadaljni ena točka
Obračun
nakupa do 09:00 T
prodaje do 09:00 T

Infond Frontier, delniški podsklad, nalaga sredstva v t.i. Frontier Markets, t.j. mejne trge. Slednji so hitro razvijajoči se trgi, ki ne vključujejo Brazilije, Rusije,Indije in Kitajske. Sicer so manjši in manj razviti od velikih štirih, vendar imajo mnogi visoke gospodarske rasti in nizko raven zadolženosti (na primer Južna Koreja, Vietnam, Južnoafriška republika, Nigerija, Čile, Argentina, Turčija…) Danes so tam, kjer so bili BRIC trgi pred 20 leti.

Naložbena politika
Najmanj 85% sredstev podsklada bo naloženih v delnice in delniške ciljne sklade, ki imajo sedež, nalagajo svoje premoženje ali opravljajo pretežni del svojega poslovanja v skupini mejnih držav ali držav v razvoju, ki pa ne vključuje držav Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske.
Podsklad ima lahko največ 50% svojih sredstev naloženih v odprte ciljne sklade.
Podsklad je portfeljski investitor, ki z naložbami upravlja aktivno. Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu z vključenimi pravili upravljanja oz. v Izvlečku prospekta.

Komu je namenjen vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano dolgoročno naložbo. Priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Infond Frontier je 5 let in več.