Infond €uropa, delniški podsklad Krovnega sklada Infond, nalaga sredstva pretežno v delnice evropskih podjetij. Sklad nima panožne omejitve.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
15. 11. 2004
Skrbnik sklada
NLB d.d.
Revizor
Deloitte revizija d.o.o.
TRR sklada
02913-0254551910

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6/7
Priporočena doba vlaganja
vsaj 5 let
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond €uropa4,8166EUR2018-02-200,343,481,5922,75

10 Najpomembnejših naložb

NESTLE 3,23%
ING GROEP 3,22%
ROCHE HOLDING 3,17%
BANCO SANTANDER 2,82%
BNP PARIBAS 2,81%
ISHARES MSCI SPAIN 2,78%
SHIRE 2,68%
SANOFI 2,57%
HSBC HOLDINGS 2,43%
NOVARTIS 2,27%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
2,25%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa T do 9:00
prodaje T do 9:00

Infond Europa, delniški podsklad nalaga sredstva pretežno v delnice evropskih podjetij, s katerimi se trguje na evropskih borzah, članicah mednarodnega združenja borz.

Naložbena politika:
Sredstva podsklada se nalagajo v naslednje vrste finančnih instrumentov:
prenosljive vrednostne papirje, kot so lastniški vrednostni papirji (delnice) in dolžniški vrednostni papirji (obveznice),
instrumente denarnega trga,
enote kolektivnih naložbenih podjemov ter
bančne depozite.
Najmanj 75 % sredstev podsklada bo naloženih v delnice družb, ki imajo sedež ali pretežen del poslovanja v Evropski uniji. Podsklad je portfeljski investitor. Način upravljanja sredstev sklada je aktiven. Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu z vključenimi pravili upravljanja oz. v Izvlečku prospekta.

Komu je namenjen: vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju, z zaupanjem v evropska podjetja in načrtovano dolgoročno naložbo. Priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Infond €uropa je 5 let in več.

Investicijsko tveganje v kategoriji vseh vzajemnih skladov je ocenjeno kot visoko (8 na lestvici od 1 do 10).

Način vplačevanja: z enkratnimi pologi (najnižji polog je 10,00 EUR) ali z varčevalnim načrtom.

Več v dokumentih podsklada.