Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Ocenjujemo, da je primeren za dopolnitev portfelja. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
15. 11. 2004
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Deloitte revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6545 951

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6/7
Priporočena doba vlaganja
5+ let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond Europe 5,1072 EUR 2019-07-16 0,45 4,11 21,26 15,84

10 Najpomembnejših naložb

ISHARES MSCI ITALY 3,38%
NOVARTIS 2,97%
DEUTSCHE POST 2,88%
ROCHE HOLDING 2,75%
ISHARES MSCI SPAIN 2,62%
BP PLC 2,43%
SANOFI 2,41%
AXA 2,34%
ROYAL DUTCH SHELL 2,30%
ING GROEP 2,27%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
2,25%
Skrbniška provizija
0,05%
Celotni stroški
2,38%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa T do 9:00
prodaje T do 9:00
Infond Europe investira sredstva v delnice evropskih podjetij z dobrimi poslovnimi rezultati, zdravim jedrom in dolgoročno poslovno vizijo.
  • Sredstva se investirajo v evropska podjetja, ki poslujejo globalno – tako je izpostavljenost gospodarskim nihanjem na evropskih tleh manjša.

Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Nestle, Roche Holding, ING Groep, Danone,…

Podsklad je do 15. marca 2018 posloval z imenom Infond €uropa, delniški podsklad. Naložbena politika sklada ostaja nespremenjena.

 

Več v dokumentih podsklada.