Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Ocenjujemo, da je primeren kot jedro naložb vlagatelja z nagnjenostjo k tveganju za delniške podsklade, ki mu dodaja druge, ožje usmerjene. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
10. 10. 2008
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Deloitte Revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6545 466

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6/7
Priporočena doba vlaganja
vsaj 5 let ali več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond Globalni delniški 10,4300 EUR 20. 6. 2024 0,13 16,99 16,03 50,51

10 Najpomembnejših naložb

MICROSOFT 3,25%
ALIBABA 3,17%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS 3,15%
APPLE 2,68%
AMAZON 2,66%
TENCENT HOLDINGS 2,38%
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,32%
ALPHABET 2,04%
PAYPAL 1,92%
SAMSUNG 1,76%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
2,25%
Skrbniška provizija
0,03%
Celotni stroški
2,37%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa 09:00
prodaje 09:00
Infond Globalni delniški, delniški podsklad nalaga sredstva v delnice podjetij iz razvitih in razvijajočih se trgov. Primeren za vlagatelje, ki želijo dostop do delniških trgov sveta z naložbo v en sklad.
  • sklad z globalno naložbeno politiko omogoča upravljavcem fleksibilno upravljanje.

Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Apple, Amazon, BNP Paribas, ING Groep,…

25. novembra 2017 je bil Infond Delniški, delniški podsklad, pripojen k Infond Dynamic, delniški podsklad. Menjalno razmerje

 

Več v dokumentih podsklada.