Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje in želijo tudi skozi naložbe podpreti družbeno odgovorno ravnanje. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
21. 4. 2005
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Deloitte Revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6545 272

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
30. 3. 2005
Upravljalčeva ocena tveganja
6/7
Priporočena doba vlaganja
vsaj 3 leta
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond Družbeno odgovorni 51,6879 EUR 13. 7. 2023 -0,23 7,66 31,61 56,84

10 Najpomembnejših naložb

MICROSOFT 3,72%
APPLE 3,60%
CONSTELLATION SOFTWARE 2,50%
S&P GLOBAL 2,33%
MASTERCARD 2,29%
UNITEDHEALTH 2,29%
TOMRA SYSTEMS 2,29%
HAIN CELESTIAL GROUP 2,16%
FACEBOOK 2,11%
UNION PACIFIC 2,10%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Max 3%

 • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
 • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
 • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
 • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
 • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
 • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
 • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

0%

Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
2,25%
Celotni stroški
2,4%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 20 EUR
nadaljni: 20 EUR
Obračun
nakupa do 09:00 T
prodaje do 09:00 T
Za donose s čisto vestjo – edini slovenski sklad, ki postavlja pri izboru delnic na prvo mesto etične oz. družbeno odgovorne kriterije.
 • Sklad, omogoča investiranje izključno v največja globalna podjetja, ki poslujejo po kriteriju družbene odgovornosti.
 • Izbira se delnice podjetij, ki izpolnjujejo kriterije odgovornega poslovanja glede podnebnih sprememb, porabe energije, razvoja človeških virov, znanja vodenja projektov, odnosa z zainteresiranimi javnostmi in znanja upravljanja korporacij.
 • V nobenem primeru podsklad ne bo nalagal sredstev v vrednostne papirje družb iz panog tobačna industrija, proizvodnja alkoholnih pijač, prirejanje iger na srečo in oborožitvena industrija.
 • Infond Družbeno odgovorni je bil februarja 2015 razglašen za najboljši delniški sklad področja globalni razviti trgi za leto 2014 v Sloveniji.

Posredno vlagate v delnice, kot so na primer Deutsche Post, Toyota Motor Corporation, Facebook, 3M,…

nfond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, investira pretežni del sredstev v delnice in delniške ciljne sklade. Sklad investira sredstva v delnice svetovno priznanih podjetij, ki poleg finančnih kriterijev izpolnjujejo kriterije družbeno odgovornega poslovanja. Podsklad nima geografske in panožne omejitve.

 • Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad razvitih trgov, ki izbira naložbe po kriteriju družbene odgovornosti.
 • Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov, najmanj 80% pa v delnicah družb in enotah delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v delnice družb, ki izpolnjujejo kriterij družbene odgovornosti.
 • Sklad ima sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov je najmanj 80%, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80% sredstev sklada.
 • Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
 • S sredstvi sklada se upravlja aktivno.

Komu je sklad namenjen?

Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje in želijo tudi skozi naložbe podpreti družbeno odgovorno ravnanje. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.