Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje in želijo tudi skozi naložbe podpreti družbeno odgovorno ravnanje. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
21. 4. 2005
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Deloitte Revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6545 272

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
30. 3. 2005
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
vsaj 3 leta
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond Družbeno odgovorni 35,4934 EUR 2019-07-22 0,38 7,38 23,49 49,56

10 Najpomembnejših naložb

PUREFUNDS ISE CYBER SECURITY 2,90%
HEXCEL 2,80%
GUGGENHEIM SOLAR ETF 2,75%
DEUTSCHE POST 2,61%
TOYOTA MOTOR CORPORATION 2,56%
WSP GLOBAL 2,54%
BUILDERS FIRSTSOURCE 2,54%
FACEBOOK 2,53%
TORAY INDUSTRIES 2,49%
IQVIA HOLDINGS 2,42%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

 • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
 • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
 • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
 • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
 • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
 • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
 • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
2,25%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 20 EUR
nadaljni: 20 EUR
Obračun
nakupa do 09:00 T
prodaje do 09:00 T
Za donose s čisto vestjo – edini slovenski sklad, ki postavlja pri izboru delnic na prvo mesto etične oz. družbeno odgovorne kriterije.
 • Sklad, omogoča investiranje izključno v največja globalna podjetja, ki poslujejo po kriteriju družbene odgovornosti.
 • Izbira se delnice podjetij, ki izpolnjujejo kriterije odgovornega poslovanja glede podnebnih sprememb, porabe energije, razvoja človeških virov, znanja vodenja projektov, odnosa z zainteresiranimi javnostmi in znanja upravljanja korporacij.
 • V nobenem primeru podsklad ne bo nalagal sredstev v vrednostne papirje družb iz panog tobačna industrija, proizvodnja alkoholnih pijač, prirejanje iger na srečo in oborožitvena industrija.
 • Infond Družbeno odgovorni je bil februarja 2015 razglašen za najboljši delniški sklad področja globalni razviti trgi za leto 2014 v Sloveniji.

Posredno vlagate v delnice, kot so na primer Deutsche Post, Toyota Motor Corporation, Facebook, 3M,…

 

Več v dokumentih podsklada.