Infond družbeno odgovorni je delniški podsklad Infond krovnega sklada in je prvi vzajemni sklad v Sloveniji, ki nalaga sredstva v delnice svetovno priznanih podjetij, ki poleg finančnih kriterijev izpolnjujejo kriterije družbeno odgovornega investiranja, to je ekonomsko, okoljsko in družbeno sprejemljivo poslovanje.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
NLB d.d.
Revizor
Deloitte Revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 0291 3026 0172 187

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
30. 3. 2005
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
vsaj 3 leta
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond Družbeno odgovorni31,6843EUR2018-02-20-0,092,696,8356,43

10 Najpomembnejših naložb

ALPHABET 3,13%
PUREFUNDS ISE CYBER SECURITY 2,88%
VESTAS WIND SYSTEMS 2,81%
DEUTSCHE POST 2,70%
WATTS WATER TECHNOLOGIES 2,49%
AMERICAN WATER WORKS 2,48%
FACEBOOK 2,40%
HAIN CELESTIAL GROUP 2,36%
TOLL BROTHERS 2,34%
SHIMANO 2,29%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

 • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
 • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
 • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
 • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
 • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
 • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
 • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
2,25%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 20 EUR
nadaljni: 20 EUR
Obračun
nakupa do 09:00 T
prodaje do 09:00 T
Za donose s čisto vestjo – edini slovenski sklad, ki nalaga v delnice podjetij, ki poslujejo družbeno odgovorno.
 • Sklad, omogoča investiranje izključno v največja globalna podjetja, ki poslujejo po kriteriju družbene odgovornosti. –
 • Izbira se delnice podjetij, ki izpolnjujejo kriterije odgovornega poslovanja glede podnebnih sprememb, porabe energije, razvoja človeških virov, znanja vodenja projektov, odnosa z zainteresiranimi javnostmi in znanja upravljanja korporacij.
 • V nobenem primeru podsklad ne bo nalagal sredstev v vrednostne papirje družb iz panog tobačna industrija, proizvodnja alkoholnih pijač, prirejanje iger na srečo in oborožitvena industrija.
 • Infond Družbeno odgovorni je bil februarja 2015 razglašen za najboljši delniški sklad področja globalni razviti trgi za leto 2014 v Sloveniji.

 

Več v dokumentih podsklada.