Infond BRIC je delniški globalni podsklad trgov v razvoju, ki je regijsko omejen na države Brazilijo, Rusijo, Indijo in Kitajsko (BRIC).

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
3. 10. 2005
Skrbnik sklada
NLB d.d.
Revizor
Deloitte revizija d.o.o.
TRR sklada
02913-0255198609

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6/7
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond BRIC25,4317EUR2018-02-220,117,6913,6631,83

10 Najpomembnejših naložb

TENCENT HOLDINGS 6,27%
ALIBABA 5,66%
BAIDU 3,32%
CTRIP 3,10%
LARSEN & TOUBRO 2,85%
STATE BANK OF INDIA 2,81%
ICICI BANK 2,81%
CHINA CONSTRUCTION BANK 2,78%
PING AN INSURANCE GROUP 2,69%
JD.COM 2,65%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
2,25%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa T do 9:00
prodaje T do 9:00

Infond BRIC, delniški podsklad nalaga sredstva pretežno v delnice družb s sedežem ali pretežnim delom poslovanja v Braziliji, Rusiji, Indiji in Kitajski, s katerimi se trguje na borzah, članicah mednarodnega združenja borz.

Naložbena politika:
Sredstva podsklada se nalagajo v naslednje vrste finančnih instrumentov:
prenosljive vrednostne papirje, kot so lastniški vrednostni papirji (delnice) in dolžniški vrednostni papirji (obveznice),
instrumente denarnega trga,
enote kolektivnih naložbenih podjemov ter
bančne depozite.

Najmanj 75 % sredstev podsklada se nalaga v lastniške vrednostne papirje, delnice družb s sedežem ali pretežnim delom poslovanja v državah Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska.
Podsklad je portfeljski investitor. Način upravljanja sredstev sklada je aktiven. Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu z vključenimi pravili upravljanja oz. v Izvlečku prospekta.

Komu je namenjen: vlagateljem, ki so bolj naklonjeni k tveganju in vlagajo sredstva na daljši rok, hkrati pa pričakujejo višje donose, kot jih prinašajo manj tvegane oblike naložb. Ocenjujemo, da je zelo primeren za dopolnitev osebnih naložb. Priporočljivo obdobje naložbe v enote podsklada Infond BRIC je 5 let in več.

Investicijsko tveganje v kategoriji vseh vzajemnih skladov je ocenjeno kot visoko (8 na lestvici od 1 do 10).

Način vplačevanja: z enkratnimi pologi (najnižji polog je 10,00 EUR) ali z varčevalnim načrtom.
Več v dokumentih podsklada.