Infond Bond – Euro je obvezniški podsklad, ki je izpostavljen predvsem do evropske valute evro.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Deloitte revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6544 787

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
14. 8. 2010
Upravljalčeva ocena tveganja
3/7
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond Bond – Euro13,3256EUR2018-12-170,00-1,562,047,52

10 Najpomembnejših naložb

MOL - MOLHB 2.625 3,29%
CREDIT AGRICOLE - ACAFP 3.125 3,12%
ROMANIA - ROMANI 3.625 2,70%
COMMUNITY OF MADRID - MADRID 4.125 2,66%
REPUBLIC OF POLAND - POLAND 5.25 2,63%
REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 5.65 2,57%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 4.625 2,49%
INTESA - ISPIM 5.15 2,31%
REPUBLIC OF POLAND - POLAND 3.375 2,08%
REPUBLIC OF LATVIA - LATVIA 2.875 2,07%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 1,25 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 1,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 0,75 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 0,50 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,25 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,10 %
Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
1,10%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa T do 9:00
prodaje T do 9:00
Infond Bond – Euro pretežni delež sredstev investira v obveznice.
Obvezniški podskladi so zelo primerni za uravnavanje tveganosti naložb vlagateljev:

  • nujna oblika dopolnila naložbenega portfelja za zniževanje naložbenega tveganja;
  • primeren za prenos sredstev iz višjetveganih skladov za zavarovanje doseženih donosov v času pred načrtovanim izplačilom ali ob pričakovanih nihanjih na kapitalskih trgih.

Posredno nalagate v različne tipe obveznic – državne in podjetniške obveznice investicijskega in neinvesticijskega razreda. Za vas ustvarjamo ravnotežje, ki omogoča optimalno naložbo.