Sklad vlaga v papirje družb ustanovljenih oziroma z glavnimi poslovnimi dejavnostmi v evropskih državah.

Osnovni podatki

Datum ustanovitve
3. 4. 2000
Skrbnik sklada
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
Upravljalec premoženja
Franklin Mutual Advisers, LLC (Short Hills, NJ, ZDA)

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
7
Priporočena doba vlaganja
Najmanj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Franklin Mutual European Fund [A] 24,0800 EUR 2019-07-22 0,12 -1,83 10,81 4,92

10 Najpomembnejših naložb

ROYAL DUTCH SHELL 3,10%
VODAFONE GROUP PLC 3,04%
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC 2,93%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,88%
REXAM PLC 2,74%
SCHINDLER HOLDING AG 2,73%
PERNOD RICARD SA 2,66%
A P MOLLER - MAERSK A/S 2,57%
LINDE AG 2,42%
KONINKLIJKE AHOLD NV 2,38%

Stroški sklada

Vstopna provizija

5,25%

Izstopna provizija

Ni izstopne provizije

Upravljalska provizija
1,60%
Skrbniška provizija
0,00%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
vrednost ene točke + vstopna provizija
Obračun
nakupa do 14:00 T
prodaje do 14:00 T

Naložbeni cilj

je povecanje vrednosti kapitala, ki je obcasno lahko kratkorocno

Naložbena struktura

Sklad bo primarno vlagal v lastniške in dolžniške vrednostne papirje, zamenljive oziroma za katere se pricakuje, da bodo zamenljivi v navadne ali prednostne delnice družb ustanovljenih oziroma z glavnimi poslovnimi dejavnostmi v evropskih državah, za katere upravljavec premoženja smatra, da so dostopni po cenah, nižjih od njihove dejanske vrednosti, ki temelji na priznanih oziroma objektivnih merilih (prava vrednost (intrinsic value)).
Sklad lahko vloži do 10 % svojih celotnih cistih investiranih sredstev v vrednostne papirje izdajateljev iz ZDA in drugih neevropskih izdajateljev.
Sklad si lahko prav tako prizadeva vlagati v vrednostne papirje družb vkljucenih v združitve (mergers), konsolidacije, likvidacije in reorganizacije ali glede katerih obstaja ponudba za nakup ali zamenjavo ter lahko sodeluje pri tovrstnih poslih.
Sklad sme v manjši meri kupiti zavarovana in nezavarovana zadolževanja (indebtedness) in udeležbe pri tem družb dolžnic, ki so v postopku reorganizacije ali financnega prestrukturiranja.
Sklad sme vlagati v izvedene financne instrumente, ki med drugim vkljucujejo terminske posle, opcije, pogodbe za razliko, standardizirane terminske pogodbe na financne instrumente in opcije na takšne pogodbe, zamenjave, na primer kreditnega tveganja, sinteticne kapitalske zamenjave in zamenjave celotnih donosov.
Sklad ima lahko na podlagi uporabe izvedenih financnih instrumentov pokrite kratke pozicije, pod pogojem, da so njegove dolge pozicije dovolj likvidne, da lahko kadar koli pokrije obveznosti iz takšnih kratkih pozicij.