Sklad si bo prizadeval vlagati v družbe iz raznolikih nepremicninskih sektorjev in držav.

Osnovni podatki

Datum ustanovitve
27. 8. 2010
Skrbnik sklada
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
Upravljalec premoženja
Franklin Templeton Institutional, LLC. (New York, NY, USA)

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
7
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [A] 16,1100 EUR 2019-07-19 -1,10 4,20 -0,92 7,47

10 Najpomembnejših naložb

SIMON PROPERTY GROUP INC 5,41%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 3,90%
UNIBAIL-RODAMCO SE 3,47%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 3,06%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 3,05%
BOSTON PROPERTIES INC 2,73%
EQUITY RESIDENTIAL 2,59%
PUBLIC STORAGE 2,39%
WESTFIELD GROUP 2,34%
PROLOGIS INC 2,24%

Stroški sklada

Vstopna provizija

5,25%

Izstopna provizija

Ni izstopne provizije

Upravljalska provizija
1,60%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni ena točka + vstopni stroški (provizija)
nadaljni ena točka
Obračun
nakupa do 14:00 T
prodaje do 14:00 T

Naložbeni cilj

Maksimirati skupen donos naložbe, ki je sestavljen iz povecanja vrednosti prihodka in kapitala.

Naložbena struktura

Sklad bo vlagal v nepremicninske investicijske sklade (real estate investment trusts, »REITS«) in v druge družbe katerih glavna poslovna dejavnost je financiranje, trgovanje, imetništvo, razvijanje in upravljanje nepremicnin in ki so locirane po vsem svetu. REITS so družbe katerih delnice kotirajo na borzi, ki vlagajo pomemben del svojih sredstev neposredno v nepremicnine ter imajo koristi zaradi posebnega in ugodnega davcnega režima. Te investicije sklada se kvalificirajo kot prenosljivi vrednostni papirji.
Sklad si bo prizadeval vlagati v družbe iz raznolikih nepremicninskih sektorjev indržav.
Del portfelja, ki ni v evru, bo zavarovan z evrom zaradi zmanjšanja izpostavljenosti alutnemu tveganju.