Sklad neposredno ali prek kompleksnih (izvedenih) instrumentov nalaga v obveznice ali z obveznicami povezane instrumente, ki jih izdajajo državni organi ali zasebna podjetja.

Osnovni podatki

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Eurizon F Flexible Multistrategy - R 97,1300 EUR 23. 2. 2024 0,05 1,66 -2,11 1,17

Stroški sklada

Vstopna provizija

3,00%

Izstopna provizija

0,00%

Upravljalska provizija
1,50%

Dokumenti sklada

Nakup in prodaja

Sklad neposredno ali prek kompleksnih (izvedenih) instrumentov nalaga v obveznice ali z obveznicami povezane instrumente, ki jih izdajajo državni organi ali zasebna podjetja, ter tudi blago. Skupna izpostavljenost delniškim naložbam ne presega 70 % čistega premoženja podsklada.