Cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da najmanj dve tretjini sredstev vloži v japonske lastniške delnice.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
15. 6. 2006
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Amundi Funds Japan Equity Value 18,1230 EUR 26. 2. 2024 0,29 20,35 33,77 55,74

10 Najpomembnejših naložb

TOYOTA MOTOR CORP: 4,88%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP: 4,16%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC: 2,93%
HONDA MOTOR CO LTD: 2,93%
CANON INC: 2,49%
MITSUI & CO LTD: 2,13%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC: 2,04%
EAST JAPAN RAILWAY CO: 1,98%
NINTENDO CO LTD: 1,82%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP: 1,81%

Stroški sklada

Vstopna provizija

4,50%

Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%
Celotni stroški
1,75%

Dokumenti sklada

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2

Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v vrednostne papirje podjetij, ki imajo svoj sedež na Japonskem ali v tej državi veliko poslujejo. Podsklad z izvedenimi finančnimi instrumenti zmanjšuje različna tveganja in učinkovito upravlja portfelj