Sklad najmanj dve tretjini sredstev vlaga v delnice družb, ki kotirajo na pooblaščenih trgih v Hong Kongu in imajo sedež ali pretežen delež poslovanja v Hong Kongu ali Ljudskir republiki Kitajski.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
4. 7. 2003
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
visoka
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Amundi Funds China Equity 16,8100 USD 2019-07-19 -0,36 12,37 -8,74 34,70

10 Najpomembnejših naložb

HSBC HOLDINGS PLC: 9,74%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP: 7,38%
INDUS & COMIAL BANK CHINA-ICBC: 6,90%
CHINA MOBILE LTD: 6,89%
TENCENT HOLDINGS LTD: 4,87%
AIA GROUP LTD: 4,75%
HUTCHISON WHAMPOA LTD: 4,70%
PETROCHINA CO LTD: 4,55%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD: 3,66%
CHINA NATL OFFSHORE OIL CORP: 2,55%

Stroški sklada

Vstopna provizija

5,00%

Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da najmanj dve tretjini sredstev vloži v delnice družb, ki kotirajo na pooblaščenih trgih v Hong Kongu in imajo sedež ali pretežen delež poslovanja v Hong Kongu ali Ljudski republiki Kitajski ali ne kotirajo na pooblaščenih trgih v Hong Kongu, ampak imajo sedež ali izvajajo večino dejavnosti v Ljudski republiki Kitajski ali na Tajvanu.

Naložbena struktura

Sklad najmanj dve tretjini sredstev vlaga v delnice družb, ki kotirajo na pooblaščenih trgih v Hong Kongu in imajo sedež ali pretežen delež poslovanja v Hong Kongu ali Ljudskir republiki Kitajski ali ne kotirajo na pooblaščenih trgih v Hong Kongu, ampak imajo sedež ali izvajajo večino dejavnosti v Ljudski republiki Kitajski ali na Tajvanu. Preostala sredstva se lahko vložijo v vrednosti in instrumente, opisane v uvodu v delniške podsklade.