Sklad vlaga vsaj 67 % sredstev v vrednostne papirje in instrumente, vezane na kapital podjetij, ki imajo svoj sedež v državah s hitro rastočimi gospodarstvi v Afriki, Ameriki, Aziji in Evropi ali veliko poslujejo v teh državah.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
4. 3. 2008
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Amundi Funds Emerging World Equity 122,8200 EUR 19. 7. 2024 -0,49 7,84 -12,22 13,13

10 Najpomembnejših naložb

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD: 5,39%
TAIWAN SEMICOND MANUF-TSMC: 2,28%
CHINA MOBILE LTD: 1,97%
PETROLEO BRASILEIRO SA: 1,75%
SBERBANK: 1,73%
VALE SA: 1,47%
OTP BANK NYRT: 1,07%
SINOPEC-CHINA PETR&CHEMCL CORP: 1,07%
AMERICA MOVIL SAB DE CV: 1,06%
BANCO BRADESCO SA: 1,05%

Stroški sklada

Vstopna provizija

4,50%

Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,70%
Skrbniška provizija
0,50%
Celotni stroški
2,05%

Dokumenti sklada

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2

Naložbena skupina dejavno upravlja portfelj podsklada tako, da združuje strategije pristopa od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor: upošteva ustrezno zemljepisno razporeditev sredstev in razdelitev sredstev na različna področja v vsaki posamezni državi ter izbira tiste vrednostne papirje, o katerih predvideva, da se bo njihova vrednost ustrezno povečala.

Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v vrednostne papirje in instrumente, vezane na kapital podjetij, ki imajo svoj sedež v državah s hitro rastočimi gospodarstvi v Afriki, Ameriki, Aziji in Evropi ali veliko poslujejo v teh državah. Naložbe v kitajske delnice je mogoče opraviti na pooblaščenih trgih v Hongkongu ali v shemi Stock Connect.

Podsklad lahko vlaga v instrumente P-Notes in si tako prizadeva učinkovito upravljati svoj portfelj. Naložbam v kitajske A-delnice in B-delnice (torej v obe vrsti delnic skupaj) je skupno izpostavljenih manj kakor 30 % neto sredstev podsklada. Pri takšnih naložbah ni valutnih omejitev.