Cilj podsklada je doseči stabilen skupni donos s kombinacijo povečanja donosa na kapital in prihodka.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
28. 12. 1998
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
srednja
Priporočena doba vlaganja
najmanj 3 leta
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Amundi Funds Global Bond 29,3300 USD 2019-07-22 -0,07 8,62 6,11 7,35

10 Najpomembnejših naložb

NP

Stroški sklada

Vstopna provizija

3,00%

Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
1,00%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2

Naložbeni cilj

 

Cilj podsklada je doseči stabilen skupni donos s kombinacijo povečanja donosa na kapital in prihodka.

Naložbena struktura

 

Cilj podsklada je doseči čim večji skupni donos, sestavljen iz obrestnih dobičkov, kapitalske rasti in deviznih dobičkov, tako da vloži najmanj dve tretjini sredstev v vrednostne papirje s fiksno ali spremenljivo obrestno mero in v zadolžnice, ki jih izdajo ali zanje jamčijo glavne države OECD ali nadnacionalne ustanove, kot je Svetovna banka (najmanj 60 % podsklada), ter v druge visokokakovostne obveznice, denominirane v prosto zamenljivih valutah.

 

Preostala sredstva se lahko vložijo v vrednosti in instrumente, opisane v uvodu v obvezniške podsklade. Podsklad lahko vloži do 5 % sredstev v enote/delnice KNPVP ali drugih KNP.