Cilj podsklada je doseči stabilen skupni donos na območju Evrope.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
30. 4. 1997
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
3
Priporočena doba vlaganja
najmanj 3 leta
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Amundi Funds Euro Aggregate Bond 119,7000 EUR 25. 5. 2023 -0,01 1,04 -7,06 -12,94

10 Najpomembnejših naložb

NP

Stroški sklada

Vstopna provizija

4,50%

Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
1,00%
Celotni stroški
1,05%

Dokumenti sklada

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2

Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v instrumente, izražene v evrih. To so: dolžniški instrumenti, ki jih izdajajo vlade držav članic evrskega območja ali državne agencije na tem območju oziroma naddržavni subjekti, na primer Svetovna banka, podjetniški dolžniški instrumenti naložbenega razreda, vrednostni papirji, zavarovani s hipoteko (do 20 % čistih sredstev).