Cilj podsklada je doseči stabilen skupni donos na območju Evrope.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
30. 4. 1997
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
srednja
Priporočena doba vlaganja
najmanj 3 leta
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Amundi Funds Bond Europe195,1700EUR2018-11-2916,25-2,61-1,630,00

10 Najpomembnejših naložb

NP

Stroški sklada

Vstopna provizija

3,00%

Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
1,00%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2

Naložbeni cilj

 

Cilj podsklada je doseči stabilen skupni donos s kombinacijo povečanja donosa na kapital in prihodka.

Naložbena struktura

 

Cilj podsklada je doseči srednjeročno kapitalsko rast s tem, da najmanj dve tretjini sredstev vloži v evropske obveznice s srednjimi do visokimi bonitetnimi ocenami iz različnih držav, vključno z državami evroobmočja, pa tudi iz Združenega kraljestva, Švice, Skandinavije in evropskih držav, ki se želijo pridružiti Evropski uniji.

 

Preostala sredstva se lahko vložijo v vrednosti in instrumente, opisane v uvodu v obvezniške podsklade.