Cilj podsklada je doseči čim večji skupni donos na območju Evrope.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
6. 4. 2001
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
srednja
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Amundi Funds Euro High Yield Bond 22,3900 EUR 2019-07-22 0,04 6,98 4,04 10,14

10 Najpomembnejših naložb

VIRGIN MEDIA 5.125% Feb22: 1,26%
FIAT FIN 7.75% Oct16: 1,21%
FIAT IND FIN 6.25% Mar18: 1,21%
KD HOLDING 6.5% Jul17: 1,20%
CROWN EUROPEA 7.125% Aug18: 1,18%
TELENET FIN L 6.375% Nov20: 1,16%
OI EUROPEAN G 6.75% Sep20: 1,10%
LAFARGE 5.875% Jul19: 1,05%
ABN AMRO 4.31% PERP: 1,04%
BOMBARDIER IN 6.125% May21: 0,98%

Stroški sklada

Vstopna provizija

3,00%

Izstopna provizija

0,00%

Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2

Naložbeni cilj

 

Cilj podsklada je doseči čim večji skupni donos, sestavljen iz obrestnih dobičkov, kapitalske rasti in deviznih dobičkov, tako da vloži najmanj dve tretjini sredstev v obveznice z visokim donosom, izdane v EUR.

Naložbena struktura

 

Če ni (drugače) določeno, kako naj se porazdelijo preostala sredstva, jih vsak podsklad lahko naloži v:

 

–    dolžniške instrumente, poleg tistih, ki so navedeni v naložbeni politiki;

–    zamenljive obveznice do 25 % čistih sredstev (podskladi, ki vlagajo najmanj dve tretjini sredstev v te vrednostne papirje, lahko vložijo do ene tretjine čistih sredstev v zamenljive obveznice, ki niso navedene v naložbeni politiki);

–    delnice in z delnicami povezane instrumente do največ 10 % vrednosti čistih sredstev;

–    enote/delnice KNPVP in/ali druge KNP do največ 10 % vrednosti čistih sredstev;

–    gotovino in/ali depozite.