Cilj podsklada je doseči čim večji skupni donos na območju Evrope.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
6. 4. 2001
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
4
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Amundi Funds Euro High Yield Bond 23,2100 EUR 19. 7. 2024 0,00 10,16 -1,40 3,71

10 Najpomembnejših naložb

VIRGIN MEDIA 5.125% Feb22: 1,26%
FIAT FIN 7.75% Oct16: 1,21%
FIAT IND FIN 6.25% Mar18: 1,21%
KD HOLDING 6.5% Jul17: 1,20%
CROWN EUROPEA 7.125% Aug18: 1,18%
TELENET FIN L 6.375% Nov20: 1,16%
OI EUROPEAN G 6.75% Sep20: 1,10%
LAFARGE 5.875% Jul19: 1,05%
ABN AMRO 4.31% PERP: 1,04%
BOMBARDIER IN 6.125% May21: 0,98%

Stroški sklada

Vstopna provizija

4,50%

Izstopna provizija

0,00%

Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%
Celotni stroški
1,45%

Dokumenti sklada

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2

Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v tvegane obveznice, ki so izražene v evrih. Podsklad z izvedenimi finančnimi instrumenti zmanjšuje različna tveganja, učinkovito upravlja portfelj in zagotavlja (kratkoročno ali dolgoročno) izpostavljenost različnim vrstam premoženja, trgom ali drugim naložbenim priložnostim (med drugim izvedenim finančnim instrumentom, ki se posvečajo zlasti posojilom in obrestnim meram).