Cilj podsklada je doseči stabilen skupni donos na območju Evrope.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
1. 2. 1999
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
srednja
Priporočena doba vlaganja
najmanj 3 leta
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Amundi Funds Euro Corporate Bond 20,5100 EUR 2019-07-19 0,10 6,33 4,65 6,39

10 Najpomembnejših naložb

ING 3.875% May16: 1,07%
METRO 7.625% Mar15: 1,05%
BARCLAYS BK 6% Jan18: 1,05%
AT&T INC 3.55% Dec32: 1,03%
BNP PARIBAS 2.875% Nov17: 1,01%
ABN AMRO 4.25% Apr16: 0,99%
JPMORGAN CHAS 1.875% Nov19: 0,99%
MERRILL LYNCH 4.625% Sep18: 0,99%
SCH 4.625% Mar16: 0,98%
BNP PARIBAS 5.431% Sep17: 0,96%

Stroški sklada

Vstopna provizija

3,00%

Izstopna provizija

0,00%

Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa do T+2
prodaje do T+2

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseči stabilen skupni donos s kombinacijo povečanja donosa na kapital in prihodka.

Naložbena struktura

Cilj podsklada je doseči redne dohodke in kapitalsko rast s tem, da najmanj dve tretjini sredstev vloži v obveznice s fiksno ali spremenljivo obrestno mero, denominirane v EUR, ki:

  • jih izdajo ali zanje jamčijo vlade evroobmočja ali
  • jih izdajo evropske ali neevropske družbe, vendar se lahko z njimi trguje na evropskem trgu brez omejitev glede industrijskega sektorja družb.

Preostala sredstva se lahko vložijo v vrednosti in instrumente, opisane v uvodu v obvezniške podsklade.

Podsklad lahko uporablja tudi obrestne in kreditne izvedene instrumente.