Cilj podsklada je doseči stabilen skupni donos na območju Evrope.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
1. 2. 1999
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
3
Priporočena doba vlaganja
najmanj 3 leta
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Amundi Funds Euro Corporate Bond 17,8100 EUR 25. 5. 2023 -0,06 0,00 -5,82 -8,38

10 Najpomembnejših naložb

ING 3.875% May16: 1,07%
METRO 7.625% Mar15: 1,05%
BARCLAYS BK 6% Jan18: 1,05%
AT&T INC 3.55% Dec32: 1,03%
BNP PARIBAS 2.875% Nov17: 1,01%
ABN AMRO 4.25% Apr16: 0,99%
JPMORGAN CHAS 1.875% Nov19: 0,99%
MERRILL LYNCH 4.625% Sep18: 0,99%
SCH 4.625% Mar16: 0,98%
BNP PARIBAS 5.431% Sep17: 0,96%

Stroški sklada

Vstopna provizija

4,50%

Izstopna provizija

0,00%

Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%
Celotni stroški
1,05%

Dokumenti sklada

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa do T+2
prodaje do T+2

Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v varne obveznice, ki so izražene v evrih in jih izdajajo ali zanje jamčijo vlade držav članic evroobmočja oziroma jih izdajajo podjetja, ki imajo sedež v različnih državah sveta in katerih delnice kotirajo na enem od evropskih trgov.

Podsklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente, s katerimi se zavaruje pred finančnim tveganjem in poskrbi za učinkovito upravljanje portfelja. Podsklad lahko uporablja kreditne izvedene finančne instrumente (do 40 % čistih sredstev)