Triglav Naravni viri sredstva investira v delnice podjetij iz sektorjev surovin in energetika, ki skrbijo za pridobivanje in predelavo ključnih dejavnikov razvoja globalne ekonomije – naravnih virov.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
14. 11. 2016
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
PriceWaterhouseCoopers d.d.
TRR sklada
0510 0801 5587 019

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6/7
Priporočena doba vlaganja
5 let ali več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Naravni viri 10,2100 EUR 2019-07-18 -0,30 -6,98 0,00 0,00

Sklad Triglav Naravni viri uvrščamo med sektorske delniške sklade.

Osnovni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja.

Naložbe so sektorsko usmerjene v delnice podjetij iz sektorja energetika, to so podjetja, ki se ukvarjajo s pridobivanjem, proizvodnjo in distribucijo različnih energentov (predvsem nafte in zemeljskega plina) ali proizvajajo opremo za pridobivanje, predelavo in distribucijo energentov ter v delnice podjetij iz sektorja surovine in materiali, ki ga sestavljajo panoge kovine in rudarstvo, kemikalije, gradbeni materiali, embalaža ter papir in gozdni proizvodi. Polovica podjetij iz omenjenih sektorjev izhaja iz Severne Amerike, ostala podjetja pa iz Evrope, Azije, Avstralije in Južne Amerike, s čimer je razpršena tudi valutna sestava naložb.