Sklad vlaga v delnice podjetij na območju JV Evrope.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
31. 8. 2006
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
PriceWaterhouseCoopers d.d.
TRR sklada
SI56 0510 0801 2168 448

Razvrstitev in ocena tveganja

Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
2. 10. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
4 leta in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Balkan 3,0400 EUR 2019-07-22 -0,67 6,79 11,73 3,26

10 Najpomembnejših naložb

Ime naložbe Delež v %
KRKA D.D. NOVO MESTO: 7,30%
TURKIYE GARANTI BANKASI: 5,96%
MERCATOR POSLOVNI SISTEM D.D.: 4,52%
AIK BANKA AD: 4,30%
AKBANK T.A.S.: 3,51%
ADRIS GRUPA DD-PFD: 3,51%
HRVATSKI TELEKOM D.D.: 3,33%
PETROL D.D.: 3,25%
JP ELEKTROPRIVREDA BIH: 2,96%
TURKIYE IS BANKASI-C: 2,43%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 4,00%
glede na višino vplačila:

 • do 9.999,99 EUR: 4,00%
 • od 10.000,00 EUR do 29.999,99 EUR: 3,50%
 • od 30.000,00 EUR do 49.999,99 EUR: 3,00%
 • od 50.000,00 EUR do 69.999,99 EUR: 2,50%
 • od 70.000,00 EUR do 99.999,99 EUR: 2,00%
 • od 100.000,00 EUR do 199.999,99 EUR: 1,50%
 • od 200.000,00 EUR do 999.999,99 EUR: 0,50%
 • nad 1.000.000,00 EUR: 0,00%
Izstopna provizija

brez izstopnih stroškov

Provizija ob prestopu
Stroški prehoda iz enega podsklada v drug podsklad krovnega sklada Triglav vzajemni skladi znašajo 0,50% od vrednosti prenašanih sredstev.
Upravljalska provizija
2,50%
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
2,70%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 1:00 T
prodaje do 1:00 T

Opis sklada

Triglav Balkan je regionalni delniški sklad, katerega  osnovni cilj je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe sklada so regionalno usmerjene, pretežno v delnice izbranih podjetij balkanske regije in v delnice investicijskih skladov, ki imajo svojo naložbeno politiko usmerjeno na trge JV Evrope.

Tveganost naložb

Triglav Balkan se po tveganosti uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na kapitalskih trgih JV Evrope. Zaradi geografske omejenosti naložbene politike sklada so tveganja še nekoliko višja, saj nanje dodatno vplivajo lokalne politične, ekonomske in socialne razmere. Sklad je zato primerna oblika investiranja za vlagatelje, ki so pripravljeni prevzemati večja naložbena tveganja. Naložbo priporočamo predvsem kot dolgoročno obliko varčevanja za obdobje, ki je daljše od 5 let.

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen predvsem tistim vlagateljem, ki:

  • že imajo izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih;
  • želijo del svojega premoženja investirati v geografsko omejene, specializirane naložbe;
  • pri svojem investiranju zasledujejo naložbe s potencialno višjo donosnostjo, vendar obenem sprejemajo tudi večje tveganje, povezano z višjo nihajnostjo izbranih naložb;
  • so pripravljeni varčevati dolgoročno;
  • nimajo časa slediti dogajanjem na regionalnih trgih JV Evrope, vendar želijo biti udeleženi pri njihovi rasti.
  • jim premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.

Sklad Triglav Balkan priporočamo tudi kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade Triglav Skladi.