Podsklad Perspektiva: WorldMix (prej vzajemni sklad VIZIJA – uravnoteženi) je globalni uravnoteženi sklad z nizko stopnjo tveganja.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
NLB d.d.
Revizor
Dinamic d.o.o.
TRR sklada
SI56 0291 3025 4849 603

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
4/7
Priporočena doba vlaganja
3 leta in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond Worldmix 2,2629 EUR 2017-11-22 -0,11 6,25 15,96 4,60

10 Najpomembnejših naložb

ENEL - ENELIM 5 5,24%
ROMANIA - ROMANI 3.625 5,08%
FINNISH GOVERNMENT - RFGB 4 5,07%
SIJ - SIJ5 4,93%
REPUBLIC OF LATVIA - LATVIA 2.875 4,32%
ASML HOLDING - ASML 3.375 4,08%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 5 4,07%
FIAT FINANCE - FCAIM 6.75 4,01%
RABOBANK - RABOBK 4.75 3,93%
SDH - SOS3 3,30%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
ni provizije, če vlagatelj denar prenaša iz drugega sklada istega upravljalca
Upravljalska provizija
2,00% letno
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
2,06% (01.07.08 - 30.06.09)

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 50 EUR
nadaljni: 50 EUR
Obračun
nakupa do 07:00 T
prodaje do 07:00 T

Podsklad Perspektiva: WorldMix (prej vzajemni sklad VIZIJA- uravnoteženi) je globalni uravnoteženi sklad z nizko stopnjo tveganja.

Primeren je za vse vlagatelje, ki niso naklonjeni visokim stopnjam tveganja, ki izhajajo iz naložb v lastniške vrednostne papirje, vendar pa jim hkrati naložbe v različne oblike prvovrstnih državnih vrednostnih papirjev ne prinašajo željene stopnje donosa. Temeljni cilj podsklada Perspektiva: WorldMix je dolgoročna varna in stabilna rast premoženja.

Primeren zlasti za:
vlagatelje z nižjo nagnjenostjo k tveganju;
vlagatelje, ki jim je vlaganje samo v delnice preveč tvegano, donosnost državnih obveznic pa prenizka:
vlagatelje, ki želijo kombinacijo različnih vrst sredstev v enem produktu;
namensko srednjeročno varčevanje;
plemenitenje že ustvarjenih prihrankov;
priporočljiva doba varčevanja: 3 leta ali več.