Perspektiva: SpecialOpportunites Flexible, mešani podsklad, izkorišča raznovrstne naložbene priložnosti na globalnih kapitalskih trgih, ki so posledica predvidevanja cikličnih ali strukturnih gibanj, temeljne ali tehnične podcenjenosti ter drugih dejavnikov, na podlagi katerih upravljavec razprši sredstva podsklada med različne oblike naložb, za katere na podlagi analiz ocenjuje, da imajo ustrezno razmerje med potencialnim donosom in doprinosom k tveganju v dani situaciji.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
NLB d.d.
Revizor
Dinamic d.o.o.
TRR sklada
SI56 0291 3025 6791 931

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
vsaj 5 let
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond SpecialOpportunities Flexible5,5981EUR2018-02-22-0,24-0,5816,3027,22

10 Najpomembnejših naložb

BANK OF AMERICA 4,86%
WELLS FARGO 4,81%
JPMORGAN CHASE 4,75%
CITIGROUP 4,38%
BNP PARIBAS 4,08%
ING GROEP 3,62%
THE BANK OF NEW YORK MELLON 3,61%
BLACKROCK 3,25%
PRUDENTIAL FINANCIAL 3,03%
INTESA SANPAOLO 2,89%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

brez

Provizija ob prestopu
ni provizije, če vlagatelj denar prenaša iz drugega sklada istega upravljalca
Upravljalska provizija
2,90% letno
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
3,38% (01.07.08 - 30.06.09)

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 50 EUR
nadaljni: 50 EUR
Obračun
nakupa do 07:00 T
prodaje do 07:00 T

Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad izkorišča raznovrstne naložbene priložnosti na globalnih kapitalskih trgih, ki so posledica predvidevanja cikličnih ali strukturnih gibanj, temeljne ali tehnične podcenjenosti ter drugih dejavnikov, na podlagi katerih upravljalec razprši sredstva podsklada med različne oblike naložb, za katere na podlagi analiz ocenjuje, da imajo ustrezno razmerje med potencialnim donosom in doprinosom k tveganju v dani situaciji. Podsklad ima fleksibilno usmerjeno naložbeno politiko, kar pomeni, da naložbeno strukturo prilagaja vsakokratnim razmeram na kapitalskih trgih skladno z oceno upravljalca. Naložbe podsklada niso omejene glede velikosti, regije ali panoge izdajatelja.

Osnovni naložbeni cilj podsklada je doseganje čim višjih donosov ob sprejemanju visokega naložbenega tveganja. Naložbeni cilj bo dosežen predvsem na podlagi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa na osnovi dividend in obresti.

Primeren zlasti za:
vlagatelje z visoko nagnjenostjo k tveganju oziroma sposobnostjo sprejemanja visokega tveganja
vlagatelje z osnovnimi prihranki v manj tveganih ali srednje tveganih naložbah
vlagatelje, ki iščejo naložbene priložnosti ne glede na trenutno situacijo na kapitalskih trgih
vlagatelje, ki želijo dosegati nadpovprečne donose s sprejemanjem nadpovprečnega tveganja
priporočljiva doba varčevanja: 5 let ali več