Perspektiva: SpecialOpportunites Flexible, mešani podsklad, izkorišča raznovrstne naložbene priložnosti na globalnih kapitalskih trgih, ki so posledica predvidevanja cikličnih ali strukturnih gibanj, temeljne ali tehnične podcenjenosti ter drugih dejavnikov, na podlagi katerih upravljavec razprši sredstva podsklada med različne oblike naložb, za katere na podlagi analiz ocenjuje, da imajo ustrezno razmerje med potencialnim donosom in doprinosom k tveganju v dani situaciji.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
NLB d.d.
Revizor
Dinamic d.o.o.
TRR sklada
SI56 0291 3025 6908 525

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond Resource Flexible 9,3117 EUR 2017-11-22 -0,20 9,11 24,11 33,26

10 Najpomembnejših naložb

ECOLAB 4,34%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 3,93%
BASF 3,59%
ALBEMARLE 3,40%
DOW CHEMICAL 3,38%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES 3,29%
NIPPON PAINT 3,25%
PRAXAIR 3,24%
AKZO NOBEL 3,19%
LINDE 3,12%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

brez

Provizija ob prestopu
ni provizije, če vlagatelj denar prenaša iz drugega sklada istega upravljalca
Upravljalska provizija
2,25% letno
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
3,78% (01.07.08 - 30.06.09)

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 50 EUR
nadaljni: 50 EUR
Obračun
nakupa do 07:00 T
prodaje do 07:00 T

Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad je fleksibilni sklad z naložbami v panogah energetike, naravnih virov, predelovalne industrije in javne oskrbe.

Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad (v nadaljevanju podsklad) je fleksibilni sklad, katerega naložbe so panožno omejene na izdajatelje iz sektorjev energije (energy), bazičnih materialov (materials) in javne storitve (utilities). Osnovni naložbeni cilj podsklada je doseganje stabilnih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za sektorsko usmerjene sklade. Naložbeni cilj bo praviloma dosežen na podlagi kapitalskih dobičkov, dividend in obresti.

Naložbe podsklada niso geografsko omejene.

Primeren zlasti za:
vlagatelje z višjo nagnjenostjo k tveganju
vlagatelje z osnovnimi prihranki v manj tveganih naložbah
vlagatelje, ki želijo z eno naložbo doseči izpostavljenost do panoge naravnih virov
vlagatelje, ki verjamejo, da so naložbe v naravne vire zaradi omejenosti ponudbe dolgoročno zanimive
doseganje dolgoročnih finančnih ciljev
nenamensko dolgoročno varčevanje
priporočljiva doba varčevanja: 5 let ali več