Perspektiva: EmergingStox je delniški podsklad, katerega naložbe so geograsko omejene na tako imenovane razvijajoče se trge (emerging markets)

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
NLB d.d.
Revizor
Dinamic d.o.o.
TRR sklada
SI56 0291 3025 6628 486

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond Emergingstox10,9578EUR2018-02-20-0,575,955,7020,81

10 Najpomembnejših naložb

LYXOR ETF TURKEY 7,15%
VALAMAR RIVIERA 7,07%
FONDUL PROPRIETATEA 6,92%
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET 6,58%
ROMGAZ 5,20%
ATLANTIC GRUPA 4,84%
TURKCELL 4,13%
SOPHARMA 4,04%
AVI 4,02%
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE 3,99%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

brez

Provizija ob prestopu
ni provizije, če vlagatelj denar prenaša iz drugega sklada istega upravljalca
Upravljalska provizija
2,25% letno
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
2,38% (01.07.08 - 30.06.09)

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 50 EUR
nadaljni: 50 EUR
Obračun
nakupa do 07:00 T
prodaje do 07:00 T
Perspektiva: EmergingStox investira sredstva v delnice družb iz tako imenovanih razvijajočih se trgov (emerging markets).
  • Za trge v razvoju se upravičeno pričakuje, da bodo po rasti BDP in standarda življenja presegali rasti razvitih držav.
  • Države trgov v razvoju so danes uspešne na mnogih področjih: so pomembni izvozniki surovin, veliko vlagajo v razvoj infrastrukture. Krepi se srednji razred, kar ugodno vpliva na potrošnjo, finance in telekomunikacije.
  • Naložbena politika temelji na naložbah v delnice podjetij, ki izkazujejo dolgoročni potencial rasti, imajo dobre poslovne rezultate in obetajoč poslovni model.