Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko tveganje in svoje naložbe ne nameravajo unovčiti v obdobju krajšem od treh let.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
7. 7. 2017
Datum ustanovitve
7. 7. 2017
Skrbnik sklada
Abanka d.d.
TRR sklada
SI56 0510 0801 5833 884

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
4/7
Priporočena doba vlaganja
3+ let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
LILLYWHITE 7 ROCK – mešani fleksibilni globalni sklad 96,2600 EUR 2019-07-22 0,30 0,52 0,00 0,00

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 5,00 % od vrednosti investicijskega kupona

  • Vstopni stroški se praviloma obračunavajo v višini, navedeni kot najvišji stroški. Znižanje vstopnih stroškov je možno na osnovi navodila vpisnim mestom in na osnovi sklepa uprave družbe za upravljanje. Informacijo o možnosti znižanja vstopne provizije lahko vlagatelj dobi na vpisnih mestih.
  • Uprava družbe za upravljanje si tudi pridržuje pravico, da v določenih obdobjih leta in za določen, omejen čas trajanja vsem vlagateljem, za vse zneske, ki jih vplačajo v tem obdobju, ne zaračuna vstopnih stroškov ali jih zaračuna po nižjih stopnjah od zgoraj navedenih. Družba za upravljanje bo o morebitnem znižanju vstopnih stroškov vlagatelje vnaprej obvestila v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani družbe za upravljanje.
Izstopna provizija

0,00 %

Upravljalska provizija
1,50 %
Celotni stroški
2,07%

Nakup in prodaja

LILLYWHITE 7 ROCK je opredeljen kot mešani fleksibilni globalni sklad, ki ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente, ter denarju oziroma denarnih ustreznikih. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko tveganje in svoje naložbe ne nameravajo unovčiti v obdobju krajšem od treh let.