S 14. 1. 2013 se je vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni preoblikoval v podsklad KD Krovnega sklada in preimenoval v KD Dividendni, delniški. Zaradi prednosti, ki jih prinaša vključitev v KD Krovni sklad, je vlaganje v KD Dividendni postalo še perspektivnejše z davčnega in naložbenega vidika.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
TRR sklada
05100-801 1959 995

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
12. 4. 2011
Upravljalčeva ocena tveganja
7
Priporočena doba vlaganja
5 let ali več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
KD Dividendni, delniški 9,0700 EUR 2019-07-18 0,24 -3,08 10,82 16,85

10 Najpomembnejših naložb

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. - DEPOZIT 7,02%
ŽITO D.D. - NAVAD. DELNICA 5,71%
CINKARNA CELJE D.D. - NAVAD. DELNICA 4,96%
LUKA KOPER D.D. - NAVAD. DELNICA 4,60%
AMBEV SA-ADR - NAVAD. DELNICA 4,03%
LYXOR FORTUNE SG MSCI CHINA - SKLAD 3,63%
PROCTER & GAMBLE CO - NAVAD. DELNICA 3,20%
PETROL D.D. - NAVAD. DELNICA 2,91%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA - NAVAD. DELNICA 2,82%
TELEKOM SLOVENIJE D.D. - NAVAD. DELNICA 2,79%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%

Izstopna provizija

največ 2,50%

Upravljalska provizija
2,00%
Skrbniška provizija
0,00 %

Nakup in prodaja

Obračun
nakupa do 00:01 T
prodaje do 00:01 T

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem naložb z dividendnim donosom. Sklad ima najmanj 85 % sredstev v delniških naložbah, največ 10 % pa v enotah drugih skladov. Sklad je globalen. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, zmanjša pa tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.