Komu je sklad namenjen?
Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerih bo sklad predstavljal le delež naložb. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje. Namenjen je varčevanju za obdobje 5 let in več.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
9. 11. 2006
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
PriceWaterhouseCoopers d.d.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6546 727

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
vsaj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond Smart Quality 0,9110 EUR 2019-07-22 -0,10 3,61 21,42 34,48

10 Najpomembnejših naložb

MARINE HARVEST 2,99%
PANDORA 2,98%
SUBARU 2,81%
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,78%
INTERPUBLIC GROUP 2,74%
COSTCO WHOLESALE 2,71%
GARMIN 2,67%
ROCHE HOLDING 2,64%
SMITHS GROUP 2,61%
NORDSTROM 2,61%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

3,00%

Upravljalska provizija
2,00%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 09:00 T
prodaje do 09:00 T
Infond Smart Quality je delniški podsklad razvitih trgov brez panožne omejitve.
  • Sklad investira v delnice družb, ki izkazujejo nizko zadolženost in visoko dobičkonosnost, njihove delnice pa so ugodno vrednotene.

Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Subaru, Costco Wholesale, Garmin, Roche Holding, Nordstrom,…

Do 15. marca 2018 je sklad posloval kot Infond PBGS, mešani fleksibilni podsklad.

Več v dokumentih podsklada.